Jednogodišnja edukacija – Zahtjevna djeca u vrtiću /Zagreb/

ZAGREB
Dječji vrtić Srednjaci
/// upisi zaključeni ///

ZAHTJEVNA DJECA U VRTIĆU
(pedagoški odgovori na razvojne potrebe djeteta koje pokazuje neobičnosti odnosno teškoće u ponašanju, socijalno-emocionalnom i senzornom razvoju)

Osnovne intencije programa
Oslanjajući se na  rezultate istraživanja mozga, na spoznaje razvojne psihologije, biološke i dubinske psihologije (Dornes, D. Stern, Bowlby, Anert) te na poznate terapijske modele senzornog i emocionalno-socijalnog razvoja (Ayres, Affolter, Frostig, Castillo-Morales, Kiphardt, Zimmer, Neufeld, Heim i dr.) program je koncipiran na četiri nosiva stupa, koje u jednu cjelinu povezuje samorefleksija odgojitelja:

I. PROMATRANJE kao ključna sastavnica profesionalnog držanja (promatranje kao interes za dijete; opažanje simptoma; etička pitanja; sudjelujuće promatranje: opažanje i samoopažanje)

II. RAZUMIJEVANJE i INTERPRETACIJA OPAŽENOG. U osnovi interpretacije opaženog stoji poznavanje senzornog, emocionalno-socijalnog i kognitivnog razvoja, prepoznavanje i tumačenje simptoma neobičnog /posebnog ponašanja odnosno razvoja („alarm“).

III. PEDAGOŠKO DRŽANJE – na koja uvjerenja, stavove, vrijednosti se orijentiraju odgojitelji u radu sa zahtjevnom djecom.

IV. PEDAGOŠKO DJELOVANJE:
a) Metode, oblici i sredstva odgojnog rada (igra, slikanje, pričanje priča i bajki, modeliranje u vosku, senzoričke vježbe, rituali; individualni rad, rad u paru, rad u grupi).
b) Rad s roditeljima zahtjevne djece (osnovni uvidi; objašnjenje i informiranje)

V. SAMOREFLEKSIJA ODGOJITELJA: zahtjevno dijete kao osobno „zrcalo“, rad odgajatelja na promjeni uvjerenja i ponašanja.

Program će se realizirati putem: predavanja, fokus grupe, pedagoškog praktikuma i umjetničkih radionica.
Autorica i predavač je prof. dr. sc. Slavica Bašić, a radionice i praktium vode stručnjaci po pozivu, ovisno o temi.


///OPIS MODULA///

UVODNI MODUL
ZAHTJEVNO, POSEBNO, PROBLEMATIČNO DIJETE?

U ovom modulu odgojitelji će osvjestiti problem određenja „neobičnog“, „problem“ odnosno „zahtjevnog“ djeteta: tko su„zahtjevna“, „teška“, „problem“ djeca“? Koje razvojne teškoće odnosno oblike ponašanja imaju „zahtjevna djeca“?

Čimbenici rizika i resursi pomoći „zahtjevnoj djeci“ – sistemski pristup.

Profesionalno držanje odgajatelja: od promatranja do razumijevanja, empatičko razumijevanje, orijentacija na mogućnosti, intenzivnija pedagoška podrška, evaluacija i samorefleksija odgajatelja.

—————————————————–

MODUL 1
NEUSMJERENA POZORNOST, HIPERAKTIVNOST, IMPULZIVNOST KAO RAZVOJNI PROBLEM

U ovom modulu polaznici će steći uvid u nove spoznaje neuro i odgojne znanosti o tzv. hiperaktivnoj djeci i kritički pogled na dijagnostiku poremećaja pozornosti.

– novi pogled na hiperaktivno dijete: dosadašnje teorije, nove spoznaje iz istraživanja mozga, nove spoznaje iz adhd-istraživanja, teorija odnosa/privrženosti i adhd, adhd dijete i priroda, adhd dijete i mediji. – držanje odgajatelja i važnost granica i orijentacija u odgoju.

Radionica 1: osvješćivanje sebe i drugoga u pokretu.

Radionica 2: od raspršene do fokusirane pozornosti

—————————————————–

MODUL 2
AUTISTIČNO DIJETE: SUSRET S DRUGOM KULTUROM

U ovom modulu polaznici će se upoznati sa:

 • slikom autističnog djeteta – od sudjelujućeg promatranja do razumijevanja
 • pedagoškim radom s autističnim djetetom: susret s drugom kulturom, s drugačijim načinom doživljavanja i interpretiranja svijeta.
 • samorefleksija odgajatelja ( kako dozivljavam autistično dijete?)
 • suradnja odgojitelja s roditeljima i terapeutom.

Radionica 1: Slikanje mokro na mokro ( individualno, u paru, u grupi)

Radionica 2: Prostor, vrijeme i rituali kao odgojna podrška

—————————————————–

MODUL 3
PRKOS  I AGRESIVNOST  KOD DJECE

U ovom modulu upoznajemo:

 • razlikovanje prkosa kao faze autonomije od agresivnog ponašanja
 • razumjeti agresivno ponašanje: razvoj agresivnog ponašanja od rođenja do puberteta
 • pojavni oblici i motivi agresivnog ponašanja.
 • Odgojno djelovanje: od razumijevanja do djelovanja. – odgajateljevo pedagoško držanje i samorefleksija.- uloga uzora
 • Pedagoška radionica: Prirodne konzenkvence umjesto kazne? Granica, struktura, rituali.
 • Umjetničko-pedagoška radionica: terapeutske/odgojne priče i scenski prikazi

—————————————————–

MODUL 4
STRAŠLJIVO DIJETE I STRAH KAORAZVOJNI FENOMEN

U ovom modulu detaljnije ulazimo u razmatranje straha:

 • Funkcije straha, ambivalentnost straha ( izbjegavanje/bijeg  i uživanje), razvojno uvjetovani strahovi, strahovi odgojiteljica, strahovi roditelja (samorefleskija i biografsko osvješćivanje straha u djetinjstvu)
 • Savladavnje i prerada straha u ranom djetinjstvu: Uloga rituala, imaginarnog prijatelja, igre, bajke i priče u preradi straha.- Obrazac: junačko putovanje.

Radionica 1: Bajke i strah ( na primjeru tri bajke)

Radionica 2: IGRA u savladavanju straha

—————————————————–

MODUL 5
TUŽNO I DEPRESIVNO DIJETE

U ovom modulu se bavimo razlikom tugovanja kod djece i odraslih, doživljaja gubitka odnosno straha od nestajanja i doživljaja smrti kod djece. – Proces tugovanja i  kako pratiti dijete u tugovanju?

Mogu li djeca biti depresivna?  Indikatori depresivnosti kod djece. – Pomoć u prevladavanju depresije (važnost privrženosti, priznanja i prihvaćenosti djeteta, razgovor i aktivno slušanje; važnost rituala i emocionalne klime u grupi.).

Povezanost depresije i agresivnosti/autoagresivnosti)

Radionica 1: Priče za prevladavanje tuge  (Uloga priče i bajke u procesu tugovanja)

Radionica 2: Ritmovi u prirodi i rituali

—————————————————–

MODUL 6
DJECA PSIHIČKI BOLESNIH RODITELJA („NEVIDLJIVA DJECA“)

Ova djeca sebe smatraju „nevidljivim“ sve dok ne razviju psihoze, a već u najranijem uzrastu nose se s brojnim problemima. U seminaru ćemo razmatrati:

 • Utjecaj roditeljskog oboljenja na obiteljsku situaciju i opterećenje djeteta, na odnos roditelj-dijete, na razvoj djeteta kao i rizik da dijete razvije psihoze (strah, depresiju, manično-depresivno ponašanje, agresivnost, samopovrijeđivanje i suicidalno ponašanje).
 • Mogućnosti prevencije i odgojne pomoći djetetu. Mogućnosti pomoći koje uvažavaju situaciju i poglede roditelja, djece i stručnjaka. Naglasak je na pogledu iz perspektive djece koja su odrastala s tim problemom (sada su odrasli ljudi).

—————————————————–

MODUL 7
SURADNJA I PARTNERSTVO ODGAJATELJA I RODITELJA ZAHTJEVNOG DJETETA

U ovom modulu posebno ćemo se baviti „novim oblicima“ suradnje s roditeljima i pretpostavkama za stvaranje odnosa povjerenja. Osvijestit ćemo proces od informiranja preko dijaloga do zajedničkog praćenja djetetova razvoja.

Razgovor (kako voditi teške razgovore)? Jezik komunikacije s roditeljima. Jesu li roditelji eksperti za svoje dijete?

Radionica: Igranje uloga


Organizacija:

Mjesto: Dječji vrtić Srednjaci, Vladimira Filakovca 2, Zagreb

Vrijeme: subota od 9.00 do 17.00 sati

Termini održavanja seminara:
Uvodni modul: 26. 01. 2019.
Modul 1: 23. 02. 2019.
Modul 2: 23. 03. 2019.
Modul 3: 27. 04. 2019.
Termini ostalih modula – u dogovoru s polaznicima

Cijena programa:

Kotizacija po osobi za jedan modul 400,00 kuna (uključeni nastavni materijali u elektroničkom obliku, materijali za radionice/praktikum, osvježenje u pauzama).

Odobravamo popust  – 350,00 kn po osobi:
– ako odgojitelj osobno financira seminare
– ako vrtić plaća kotizaciju za tri i više odgojitelja
– ako vrtić plaća u cijeli iznos na početku seminara

Diploma
Po završenom programu polaznik dobiva diplomu o  završenom jednogodišnjem neformalnom studiju  na temu odgojnog rada sa zahtjevnom djecom.

Potvrda
Ako polaznik ima dva i više izostanaka dobiva potvrdu o dijelu realiziranog programa.

Prijave na: dozivljajnapedagogija@gmail.com

Prijave primamo odmah nakon objave na webu i slanja poziva ravnateljima i stručnim službama dječjih vrtića.
U prijavi bez korištenja formulara dovoljno je navesti: ime i prezime i adresu za dalje kontakte. Ostale informacije prema potrebi.

OBRAZAC ZA PRIJAVU

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Jednogodišnja edukacija – Senzorni razvoj /Zagreb/

ZAGREB
Dječji vrtić Srednjaci
/// upisi u tijeku ///

SENZORNI RAZVOJ: odgoj i njega osjetila

Uvod:
SENZORNI RAZVOJ: odgoj i njega osjetila program je stručnog usavršavanje za odgojitelje djece rane i preškolske dobi koji žele steći cjeloviti uvid i produbiti znanja o prirodi, dinamici i uvjetima zdravog razvoja ljudskih osjetila od rođenja do devete godine.
Program je koncipiran tako da se osjetilna područja obrađuju zasebno, imajući u vidu cjeloviti razvo djeteta. Odgojitelji upoznaju prirodu, dinamiku razvoja, povezanost  i probleme pojedinog osjetilnog modusa. Na temelju tog znanja utemeljenog na suvremenim spoznajama neuroznanosti i psihologije te odgojnoznanstvenih spoznaja  i pozitivne pedagoške prakse sudionici stječu uvid u fenomenologiju osjetilnog razvoja djeteta od rođenja do devete godine.
Na primjerima pedagoške prakse u okviru različitih pedagoških  koncepcija  i terapeutskih pristupa stječu znanja za samostalno kreiranje programa poticanja i njegovanja osjetilnog razvoja djece.
Svaki modul obuhvaća: teorijsko predavanje, seminarsku raspravu i pedagošku radionicu/vježbe/praktikum.
Naša dosadašnja iskustva potvdila su plodnost ovakvog pristupa, mogućnost participacije sudionika i praktičnu primjenljivost stečenih znanja i vještina.

Autorica i predavač je prof dr. sc. Slavica Bašić, sveučilišna profesorica u trajnom zvanju, a radionice i praktikum vode umjetnički terapeut, zdravstveni pedagog, euritmist, odgojiteljice sa specijalizacijom u određenom tematskom području.


///OPIS MODULA///

UVODNI MODUL
UVOD U FENOMENOLOGIJU I PEDAGOGIJU OSJETILA

U ovom modulu polaznici će ostvariti uvid u: Značenje senzornog razvoja za cjeloviti razvoj djeteta – osjetila kao medij uspostavljanja odnosa sa sobom i sa svijetom.Uvjeti razvoja osjetila u suvremenim uvjetima odrastanja djece (promijenjeno djetinjstvo i osjetilni razvoj; – Priroda i osjetilni razvoj. – Mediji i osjetilni razvoj. – Prostor i vrijeme kao čimbenici osjetilnog razvoja.

—————————————————–

MODUL 1
OSJETILA ZA OPAŽANJE VLASTITOG TIJELA: DODIR

U ovom modulu odgojitelji će upoznati: osjetilo dodira kao temelj razvoja pozitivne slike o sebi, povjerenja u sebe, interesa i ljubavi za drugoga, za prirodu i svijet oko sebe. – Što je “zdrava okolina” za osjetilo vitaliteta i dodira? Poremećaji u razvoju osjetila za dodir i odgojno djelovanje.

—————————————————–

MODUL 2
OSJETILA ZA OPAŽANJE VLASTITOG TIJELA: KRETANJE I RAVNOTEŽA

U ovom modulu odgojitelji  će se upoznati sa: vestibularni sustav – pokret, svijest o pokretu i umijeće pokreta. (Po)kretljivost, su-kretanje, spretnost, ekspresija/izražavanje kretanjem;  ravnoteža i životna sigurnost. Pokret i govor. Pedagoška okolina,  igre i vježbe  za poticanje zdravog razvoja vestibularnog sustava. Značenje ruke za  razvoj mozga. Uvodne informacije o problemima u razvoju  vestibularnog sustava i pedagoška pomoć.

—————————————————–

MODUL 3
POREMEĆAJI U RAZVOJU OSJETILA ZA DODIR, KRETANJE I RAVNOTEŽU

U ovom modulu polaznici će ostvariti uvide u: promatranje kao prifesionalno držanje.  „vidjeti dijete“/„ empatički vidjeti“ (analiza slike djeteta);- upoznati simptome taktilno-konestetičkog osjetila, upoznati integrativnu metodu Yean Ayres i  Felicie Afffolter primjenljive za odgojni rad u  vrtićkom kontekstu. – Radionica: senzoričke vježbe

—————————————————–

MODUL 4
OSJETILA ZA DALJINU: OSJETILO ZA VID

U ovom modulu odgojitelji  će se upoznati sa: područja i stupnjevi vizualne percepcije.- Vid i razvoj govora – „vidljivi“ govor (geste, gestovne igre). Vid i boje: djelovanje boja na razvoj osobnosti (na primjeru boja u prostoru vrtića). – Uloga medija u razvoju vidne percepcije.

—————————————————–

MODUL 5
OSJETILA ZA DALJINU: OSJETILO ZA SLUH

U ovom modulu odgojitelji  će se upoznati sa:  područja i stupnjevi auditivne percepcije:
1. stupanj: informacija o materijalnim osobinama vanjskog svijeta;
2. stupanj: emocionalna strana zvučne tvorevine – na primjeru govora.
3. stupanj: značenje zvučne tvorevine.- Odgajanje i obrazovanje osjetila za sluh (fonetsko osvješćivanje, aktivno slušanje, slušanje priče/bajke-slušanje i stvaranje unutrašnjih slika, značenje konteksta). Buka i osjetilo za sluh.

—————————————————–

MODUL 6
OSJETILO ZA MIRIS I OKUS

Fenomenologija osjetila mirisa i okusa. -Moralni razvoj, emancipacija i osjetilo mirisa i okusa.Miris i pamćenje, miris i karakter. Prirodni i umjetni mirisi. Estetika mirisa. Analitički karakter osjetila za okus vs. sintetički karakter osjetila mirisa. Sinestezija mirisa, okusa i vida.- Njegovanje i školovanje osjetila za okus i miris.

—————————————————–

MODUL 7
INTEGRACIJA OSJETILA

U ovom modulu odgojitelji će: upoznati će prirodu i značenje osjetila za vitalitet (koherentnost) kao integracijskog osjetila tj. značenje osjećaja povezanosti (privrženosti), socijalnih odnosa, organizacije prostora i vremena u stjecanju osjećaja sigurnosti i orijentacije u svijetu.

Seminar: rasprava u malim grupama i plenumu o mogućnostima pedagoških programa senzornog razvoja


Organizacija:

Mjesto: Dječji vrtić Srednjaci, Vladimira Filakovca 2, Zagreb

Vrijeme: subota od 9.00 do 17.00 sati

Termini održavanja seminara: nakon formiranja grupe.

Cijena programa:
Kotizacija po osobi za jedan modul 400,00 kuna (uključeni nastavni materijali u elektroničkom obliku, materijali za radionice/praktikum, osvježenje u pauzama). Postoji mogućnost organizacije i zajedničkog ručka ukoliko bude dovoljan broj zainteresiranih. Ručak se plaća posebno (kuharima).

Odobravamo popust  – 350,00 kn po osobi:
– ako odgojitelj osobno financira seminare
– ako vrtić plaća kotizaciju za tri i više odgojitelja
– ako vrtić plaća u cjelosti na početku seminara

Diploma
Po završenom programu polaznik dobiva diplomu o završenoj jednogodišnjoj edukaciji, a ukoliko ima više od jednog izostanka potvdu o sudjelovanju.

Prijave na: dozivljajnapedagogija@gmail.com

Prijave primamo odmah nakon objave na facebooku i dostave poziva ravnateljima i stručnim službama dječjih vrtića. U prijavi navesti: ime i prezime i adresu za daljnje kontakte. Ostale informacije prema potrebi.

OBRAZAC ZA PRIJAVU

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Jednogodišnja edukacija – Relacijska pedagogija /Zagreb/

ZAGREB

/// upisi do popune grupe ///

RELACIJSKA PEDAGOGIJA: pedagoški odnosi u dječjem vrtiću

Uvod:
Koliko je značajan utjecaj iskustava privrženosti, povezanosti i povjerenja za razvoj cjelokupne djetetove osobnosti pokazala su istraživanja mozga, privrženosti, rezliensa i odgojnoznanstvena istraživanja koncepta orijentiranosti na osobnost djeteta/učenika. Koristeći spoznaje navedenih područja koncipirali smo program za usavršavanje relacijske kompetencije odgojitelja, koji objedinjuje teorijske postavke, empirijske uvide i rezultate prakse u već poznatim pedagoškim koncepcijama. Program objedinjuje teoriju i izvješća iz prakse kao temelj za profesionalnu samorefleksiju odgajatelja i  profesionalno oblikovanje odnosa s djecom u institucionalnim uvjetima (od jaslica do polaska u školu).

Autorica i predavač je prof.dr.sc. Slavica Bašić sa suradnicima.


///OPIS MODULA///

UVODNI MODUL
ZNAČENJE ODNOSA (PRIVRŽENOSTI, POVEZANOSTI I POVJERENJA)  ZA RAZVOJ OSOBNOSTI.

U uvodnom modulu bavimo se značenjem odnosa privrženosti, povezanosti i povjerenja za cjelokupni razvoj osobnosti. Razmatranje o značenju odnosa temeljimo na konstruktivističkoj teoriji obrazovanja, razvojnoj psihologiji i spoznajama neurobiologije i teorije privrženosti.

 • Teorijski pristupi (konstruktivizam, razvojna psihologija, neuroznanost, teorija privrženosti)
 • Značenje odnosa za razvoj osobnosti.- Razvoj slike o sebi  u odnosima
 • Značenje odnosa za proces učenja  odnosno obrazovanja.
 • Razlike odnosa majka-dijete i odgojitelj –dijete;

Radionica 1: Implicitna teorija odnosa (samorefleksija)

Radionica 2: Osobno iskustvo odnosa (privatnog i pedagoškog)

—————————————————–

MODUL 1
KOMPETENCIJA ZA ODNOS

U ovom modulu odgojitelji će osvijestiti važnost i mogućnost obrazovanja za odnose i upoznati neke modele kompetencije za odnos koje su utemeljili poznati neuro i odgojni znanstvenici (Bauer, Jull, Huether, Frankl, Nohl, Siegel, i dr.). Detaljnije će upoznati komponente kompetencije za odnos: temeljna znanja o odnosu, determinante pedagoškog držanja i obilježja dobrog odnosa.

 • Znanja o fenomenu „ međuljudski odnos“: čovjek kao biće odnosa (odnos ja-ti, ja-ono).
 • Slika čovjeka/djeteta kao determinanta pedagoškog držanja (orijentacija na sadržaj ili   orijentacija na osobnost djeteta;  triangularnost odnosa/ uravnoteženost a ne ili-ili)
 • Komponente kompetencije za odnos/relacijske kompetencije

Radionica 1: „vidjeti i biti viđen“

Radionica 2: „združena  pozornost“  i „emocionalna rezonanca“

—————————————————–

MODUL 2
RAZVOJNOPSIHOLOŠKA DINAMIKA ODNOSA: povezanost raste – razine povezanosti.

Načini i faze razvoja povezanosti: povezanost putem tjelesnog kontakta, identifikacije, lojalnosti i pripadanja, uvažavanja i potvrđivanja, ljubavi i povjerenja/povjerljivosti.

Figure odnosa: uzor, autoritet, partner (Metamorfoza od uzora do partnera); – novi autoritet: snaga osobnosti umjesto moć; povjerenje kao temelj autoriteta;

Radionica 1: Dodir kao temelj odnosa

Radionica 2: Analiza pedagoške situacije (iz prakse, literature)

—————————————————–

MODUL 3, 4 i 5
KAKO SE ODNOS OSTVARUJE

MODUL 3: Što je „senzibilnost“ (osjetljivost majke/oca, pedagoška osjetljivost) i može li se učiti?

Uočavanje signala, tumačenje/interpretacija (razumijevanje potrebe djeteta/poruke) i pravovremeno (promptno) reagiranje

Radionica: analiza tipičnih situacija (na temelju  indikatora i snimaka u dječjim vrtićima koje je izradila Regina Remsperger („Sensitive Responsivitaet“).

MODUL 4: Koraci i načini ostvarivanja povezanosti

 • KORACI/NAČINI u ostvarivanju kontakta
 • PROSTOR I VRIJEME kao čimbenici uspostavljanja i održavanja odnosa.-
 • RITUALI i odnosi

MODUL 5: Što treba održivi odnos?

Praktikum: analiza situacija i slučajeva iz vrtića i iz  literature

—————————————————–

MODUL 6
POVREDIVOST (RANJIVOST) U ODNOSIMA

Ranjiv ili cool? Zatvorenost: uzroci kroničnog zatvaranja, navlačenja zaštitnog oklopa. Tri lica obrane/zatvorenosti i odbacivanje povezanosti.

KONCEPT OVISNOSTI vs. SAMOSTALNOSTI

Radionica: analiza slučaja ( fenomenološka analiza pedagoškog držanja prema zahtjevu za osamostaljivanjem djeteta)

—————————————————–

MODUL 7
RASTANCI U ODNOSIMA

U ovom modulu ćemo se baviti posebnom naravi pedagoškog odnosa kao odnosa s intencijom prestanka (postati djetetu/učeniku nepotreban) i načinima kako se taj zahtjev ozbiljuje u praksi. Napravit ćemo usporedbu sa odnosom roditelj-dijete koji se razvija na kontinuumu ovisnost – samostalnost i ukazati na poremećaja u tom odnosu s obzirom na ovu dimenziju.

 • Analiza razvoja koncepta ovisnosti i samostalnosti;
 • Orijentacija na vršnjake umjesto na odrasle

Radionica: analiza situacija „prirodnog“ i situacija „nasilnog“ rastanka

—————————————————–

MODUL 8
ODNOS ODGOJITELJ – RODITELJ/I

Poseban zahtjev odgojiteljima predstavlja odnos s roditeljem/ima, posebno djeteta koje ima problematičan odnos s roditeljem. Razmatrat ćemo praktične mogućnosti ostvarivanja kontakta, uspostavljanja i „oslobađanja“ iz odnosa s roditeljima (moto: postati roditelju nepotreban).

 • „Teški“/“problematični“ odnosi roditelja i djeteta. Koju ulogu može imati odgojitelj?
 • Suradnja odgojitelja s roditeljima koji imaju neki od oblika „problematičnog“ odnosa s djetetom:- Egzemplarna analiza nekoliko tipova poremećaja.

Radionica: igranje uloga.


Organizacija:
Mjesto:Zagreb, dv Srednjaci, Vladimira Filakovca 2

Vrijeme: subota od 9.00 do 17.00 sati

Termini održavanja seminara:
Po dogovoru s polaznicima.

Termini se mogu dogovarati u granicama raspoloživog vremena predavača.

Tko može upisati program?
odgojitelji/ce ranog i predškolskog odgoja!

Cijena programa:
Kotizacija po osobi za jedan modul 400,00 kuna (uključeni nastavni materijali u elektroničkom obliku, materijali za radionice/praktikum, osvježenje u pauzama).

Odobravamo popust – 350,00 kn po osobi:
– ako odgojitelj osobno financira seminare
– ako vrtić plaća kotizaciju za tri i više odgojitelja
– ako vrtić plaća u cijelosti na početku seminara

Diploma
Po završenom programu polaznik dobiva diplomu o  završenoj jednogodišnjoj edukaciji iz područja relacijske pedagogije.

Potvrda
Ako polaznik ima dva i više izostanaka dobiva potvrdu o dijelu realiziranog programa.

Prijave na: dozivljajnapedagogija@gmail.com

Prijave primamo odmah nakon objave na webu/facebooku i dostave poziva ravnateljima i stručnim službama dječjih vrtića.

OBRAZAC ZA PRIJAVU

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Seminar – Split – 24. 11. 2018.

Ogranak Split
Vas poziva
stručno usavršavanje za odgojitelje

DIJETE – ODGOJITELJ ODNOS

 • od prapovjerenja do povjerenja
 • od uzora do autoriteta

predavač je dr.sc. Slavica Bašić

Razmatranje o značenju odnosa temeljimo konstruktivističkoj teoriji odgoja, teorije privrženosti i spoznajama neurobiologije.

Kratak sadržaj rada:
Značenje odnosa za  razvoj osobnosti.- Razvoj slike o sebi  u odnosima

Što je i koja su obilježja „duboke povezanosti“ (privrženosti)?

Povezanost raste i razvija se: stupnjevi od prapovjerenja do povjerenja

 • metamorfoza figure „uzor“ u „autoritet“ i na kraju ukidanje pedagoškog odnosa u partnerstvu
 • Radionica: Razlike odnosa roditelj-dijete i odgojitelj –dijete.
 • Praktične konzenkvence: kompetencija za pedagoški odnos

Vrijeme: 24.11.2018., 9.00 – 14.00 sati (predavanje i radionica)

Mjesto: Sveučilišna knjižnica u Splitu, Ruđera Boškovića 31, Split

Kotizacija 300,00 kuna na žiro račun: EosCentar, Paška 4a, Zagreb
IBAN: HR8824840081107143767, opis plaćanja: kotizacija za seminar, poziv na broj: datum uplate.

Prijave do četvrtka 15. 11. 2018.
na eos.pedagogija@gmail.com
ili mob. 091 517 4507 (Marina Horvat)

* U slučaju većeg broja prijavljenih poštivat ćemo redosljed prijava.

OBRAZAC ZA PRIJAVU

[contact-form-7 404 "Not Found"]

 

 

Predavanje – Split – 27. 11. 2018.

Ogranak Split
Vas poziva
na interaktivno predavanje

DJECA TREBAJU VIŠE OD LJUBAVI ili KAKO VOLJETI DIJETE?

 • Ljubav, struktura, osjećaj pripadanja – temelji zdravog razvoja
 • Kako uspostaviti i održati strukturu, pravila, konzenkvence?

predavač je dr.sc. Slavica Bašić

Vrijeme: 27.11.2018., 17.00 – 20.00 sati (predavanje i radionica)

Mjesto: Sveučilišna knjižnica u Splitu, Ruđera Boškovića 31, Split

Kotizacija 200,00 kn, po dolasku na blagajni ili na žiro račun: EosCentar, Paška 4a, Zagreb
IBAN: HR8824840081107143767,  opis plaćanja: kotizacija za predavanje, poziv na broj: datum uplate

Prijave do ponedjeljka 19. 11. 2018.
na eos.pedagogija@gmail.com
ili mob. 091 517 4507 (Marina Horvat)

* U slučaju većeg broja prijavljenih poštivat ćemo redosljed prijava.

OBRAZAC ZA PRIJAVU

[contact-form-7 404 "Not Found"]

 

 

Jednogodišnja edukacija – Zahtjevna djeca u vrtiću /Zadar/

ZADAR
Dječji vrtić Radost
/// zatvorena grupa ///

ZAHTJEVNA DJECA U VRTIĆU: pedagoški pristup

Osnovne intencije programa
Oslanjajući se na  rezultate istraživanja mozga, na spoznaje razvojne psihologije, biološke i dubinske psihologije (Dornes, D. Stern, Bowlby, Anert) te na poznate terapijske modele senzornog i emocionalno-socijalnog razvoja (Ayres, Affolter, Frostig, Castillo-Morales, Kiphardt, Zimmer, Neufeld, Heim i dr.) program je koncipiran na četiri nosiva stupa, koje  u jednu cjelinu povezuje  samorefleskija  odgojitelja:

I: PROMATRANJE kao ključna sastavnica profesionalnog držanja (promatranje kao interes za dijete; opažanje simptoma; etička pitanja; sudjelujuće promatranje: opažanje i samoopažanje)

II. RAZUMIJEVANJE i INTERPRETACIJA OPAŽENOG. U osnovi interpretacije opaženog stoji poznavanje senzornog, emocionalno-socijalnog i kognitivnog razvoja, prepoznavanje i tumačenje simptoma neobičnog /posebnog ponašanja odnosno razvoja („alarm“).

III. PEDAGOŠKO DRŽANJE – na koja uvjerenja, stavove, vrijednosti se orijentiraju odgojitelji u radu sa zahtjevnom djecom.

IV: PEDAGOŠKO DJELOVANJE:
a) Metode, oblici i sredstva odgojnog rada (igra, slikanje, pričanje priča i bajki, modeliranje u vosku, senzoričke vježbe, rituali; individualni rad, rad u paru, rad u grupi).
b) Rad s roditeljima zahtjevne djece (osnovni uvidi; objašnjenje i informiranje)

V. SAMOREFLEKSIJA ODGOJITELJA: zahtjevno dijete kao osobno „zrcalo“, rad odgajatelja na promjeni uvjerenja i ponašanja.

Program će se realizirati putem: predavanja, fokus grupe, pedagoškog praktikuma i umjetničkih radionica. Autorica i predavač je prof. dr. sc. Slavica Bašić


///OPIS MODULA///

UVODNI MODUL
Zahtjevno, posebno, problematično dijete?

U ovom modulu odgojitelji će osvjestiti problem određenja „neobičnog“, „problem“ odnosno „zahtjevnog“ djeteta: tko su„zahtjevna“, „teška“, „problem“ djeca“? Koje razvojne teškoće odnosno oblike ponašanja imaju „zahtjevna djeca“?

Čimbenici rizika i resursi pomoći „zahtjevnoj djeci“ – sistemski pristup.

Profesionalno držanje odgajatelja: od promatranja do razumijevanja, empatičko razumijevanje, orijentacija na mogućnosti, intenzivnija pedagoška podrška, evaluacija i samorefleksija odgajatelja.

—————————————————–

MODUL 1
Neusmjerena pozornost, hiperaktivnost, impulzivnost kao razvojni problem

U ovom modulu polaznici će steći uvid u nove spoznaje neuro i odgojne znanosti o tzv. hiperaktivnoj djeci i kritički pogled na dijagnostiku poremećaja pozornosti.

novipogled na hiperaktivno  dijete: dosadašnje teorije, nove spoznaje iz istraživanja mozga, nove spoznaje iz adhd-istraživanja, teorija odnosa/privrženosti i adhd, adhd dijete i priroda, adhd dijete i mediji. – držanje odgajatelja i važnost granica i orijentacija u odgoju.

radionica 1: Osvješćivanje sebe i drugoga u pokretu

radionica 2: Od raspršene do fokusirane pozornosti

—————————————————–

MODUL 2
Autistično dijete: susret s drugom kulturom

U ovom modulu polaznici će se upoznati sa:

 • slikom autističnog djeteta – od sudjelujućeg promatranja do razumijevanja
 • pedagoškim radom s autističnim djetetom: susret s drugom kulturom, s drugačijim načinom doživljavanja i interpretiranja svijeta.
 • samorefleksija odgajatelja ( kako dozivljavam autistično dijete?)
 • suradnja odgojitelja s roditeljima i terapeutom.

radionica1: Slikanje mokro na mokro ( individualno, u paru, u grupi)

radionica 2: Prostor, vrijeme i rituali kao odgojna podrška

—————————————————–

MODUL 3
Prkos i agresivnost kod djece

U ovom modulu upoznajemo:

 • razlikovanje prkosa kao faze autonomije od agresivnog ponašanja
 • razumjeti agresivno ponašanje: razvoj agresivnog ponašanja od rođenja do puberteta
 • pojavni oblici i motivi agresivnog ponašanja.
 • Odgojno djelovanje: od razumijevanja do djelovanja. – odgajateljevo pedagoško držanje i samorefleksija.- uloga uzora
 • Pedagoška radionica: Prirodne konzenkvence umjesto kazne? Granica, struktura, rituali.
 • Umjetničko-pedagoška radionica: terapeutske/odgojne priče i scenski prikazi

—————————————————–

MODUL 4
Strašljivo dijete i strah kaorazvojni fenomen

U ovom modulu detaljnije ulazimo u razmatranje straha:

 • funkcije straha, ambivalentnost straha ( izbjegavanje/bijeg  i uživanje), razvojno uvjetovani strahovi, strahovi odgojiteljica, strahovi roditelja (samorefleskija i biografsko osvješćivanje straha u djetinjstvu)
 • Savladavnje i prerada straha u ranom djetinjstvu: Uloga rituala, imaginarnog prijatelja, igre, bajke i priče u preradi straha.- Obrazac: junačko putovanje.
 • Radionica 1: Bajke i strah ( na primjeru tri bajke)
 • Radionica 2: IGRA u savladavanju straha

—————————————————–

MODUL 5
Tužno i depresivno dijete

U ovom modulu se bavimo razlikom tugovanja kod djece i odraslih, doživljaja gubitka odnosno straha od nestajanja i doživljaja smrti kod djece. – Proces tugovanja i  kako pratiti dijete u tugovanju?

Mogu li djeca biti depresivna?  Indikatori depresivnosti kod djece. – Pomoć u prevladavanju depresije (važnost privrženosti, priznanja i prihvaćenosti djeteta, razgovor i aktivno slušanje; važnost rituala i emocionalne klime u grupi.).

Povezanost depresije i agresivnosti/autoagresivnosti)

radionica 1: Priče za prevladavanje tuge  (Uloga priče i bajke u procesu tugovanja)

radionica 2: Ritmovi u prirodi i rituali

—————————————————–

MODUL 6
Djeca psihički bolesnih roditelja („nevidljiva djeca“)

Ova djeca sebe smatraju „nevidljivim“ sve dok ne razviju psihoze, a već u najranijem uzrastu nose se s brojnim problemima. U seminaru ćemo razmatrati:

 • Utjecaj roditeljskog oboljenja na obiteljsku situaciju i opterećenje djeteta, na odnos roditelj-dijete, na razvoj djeteta kao i rizik da dijete razvije psihoze (strah, depresiju, manično-depresivno ponašanje, agresivnost, samopovrijeđivanje i suicidalno ponašanje).
 • Mogućnosti prevencije i odgojne pomoći djetetu. Mogućnosti pomoći koje uvažavaju situaciju i poglede roditelja, djece i stručnjaka. Naglasak je na pogledu iz perspektive djece koja su odrastala s tim problemom (sada su odrasli ljudi).

—————————————————–

MODUL 7
Suradnja i partnerstvo odgajatelja i roditelja zahtjevnog djeteta

U ovom modulu posebno ćemo se baviti „novim oblicima“ suradnje s roditeljima i pretpostavkama za stvaranje odnosa povjerenja. Osvijestit ćemo proces od informiranja preko dijaloga do zajedničkog praćenja djetetova razvoja.

Razgovor (kako voditi teške razgovore)? Jezik komunikacije s roditeljima. Jesu li roditelji eksperti za svoje dijete?

Radionica: Igranje uloga

—————————————————–

MODUL 8
SUPERVIZIJA

Završni praktični rad (usmeno izlaganje)


Diploma

Po završenom programu polaznik dobiva diplomu o  završenoj jednogodišnjoj edukaciji, a ukoliko ima više od jednog izostanka potvdu o sudjelovanju.


Termini održavanja seminara:
Uvodni modul: 30. 10. 2018.
Modul 1: 13. 11. 2018.
Modul 2: 5. 12. 2018.
2019. – prema dogovoru s polaznicima

Predavanje u DV Pikulica /22.11.2018./

Vas poziva
na interaktivno predavanje

DJECA TREBAJU ODRASLE: (kao oslonac, uzor i autoritet)

Predavanje se realizira u okviru Akademije za roditelje, projekt:
RODITELJI  I ODGOJITELJI  ZAJEDNO

predavač je dr.sc. Slavica Bašić

vrijeme: 22. 11. 2018., od 17.00 do 20.00 sati
mjesto: Dječji vrtić Pikulica, Fiolićeva 19 (kod Arena centra)

Kotizacija 200,00 kuna na žiro račun: Eos Centar, Paška 4a, Zagreb:
IBAN: HR8824840081107143767, poziv na broj: datum uplate

Prijave: do četvrtka 15. 11.2018.
na: dozivljajnapedagogija@gmail.com ili telefon 091/5720812 (Jelena Hlebec)

* U slučaju većeg broja prijavljenih poštivat ćemo redosljed prijava.

OBRAZAC ZA PRIJAVU

[contact-form-7 404 "Not Found"]

 

 

Predavanje u DV Dobro Drvo /8.11.2018/

Vas poziva
na interaktivno predavanje

ODNOS RODITELJ – DIJETE – od prapovjerenja do samopovjerenja –

Predavanje se realizira u okviru Akademije za roditelje, projekt:
Što djeca trebaju za zdravi razvoj?

predavač je dr.sc. Slavica Bašić

vrijeme: 8. 11. 2018., od 17.00 do 20.00 sati
mjesto: Dječji vrtić Dobro Drvo, Strojarska cesta 26, Zagreb

Ulaznica 200,00 kuna ili uplata na žiro račun: Eos Centar, Paška 4a, Zagreb:
IBAN: HR8824840081107143767, poziv na broj: datum uplate

Prijave: do ponedjeljka 5. 11.2018.
na: dozivljajnapedagogija@gmail.com

* U slučaju većeg broja prijavljenih poštivat ćemo redosljed  prijava, a temu ponoviti u novom terminu.

OBRAZAC ZA PRIJAVU

[contact-form-7 404 "Not Found"]

 

 

Kalendar za nadolazeća događanja

25. 10. 2018.
DJECA TREBAJU VIŠE OD LJUBAVI! – autentičnost, orijentaciju, konzenkvence –
Dječji vrtić Fiolićeva 19 (kod Arena centra), Zagreb
…više…

8. 11. 2018.
ODNOS RODITELJ – DIJETE – od prapovjerenja do samopovjerenja –
Dječji vrtić Dobro Drvo, Strojarska cesta 26, Zagreb
…više…

25. 11. 2018.
DJECA TREBAJU ODRASLE: (kao oslonac, uzor i autoritet)
Dječji vrtić Fiolićeva 19 (kod Arena centra), Zagreb
…više…