Jednogodišnja edukacija – Relacijska pedagogija /Zagreb/

ZAGREB

/// upisi do popune grupe ///

RELACIJSKA PEDAGOGIJA: pedagoški odnosi u dječjem vrtiću

Uvod:
Koliko je značajan utjecaj iskustava privrženosti, povezanosti i povjerenja za razvoj cjelokupne djetetove osobnosti pokazala su istraživanja mozga, privrženosti, rezliensa i odgojnoznanstvena istraživanja koncepta orijentiranosti na osobnost djeteta/učenika. Koristeći spoznaje navedenih područja koncipirali smo program za usavršavanje relacijske kompetencije odgojitelja, koji objedinjuje teorijske postavke, empirijske uvide i rezultate prakse u već poznatim pedagoškim koncepcijama. Program objedinjuje teoriju i izvješća iz prakse kao temelj za profesionalnu samorefleksiju odgajatelja i  profesionalno oblikovanje odnosa s djecom u institucionalnim uvjetima (od jaslica do polaska u školu).

Autorica i predavač je prof.dr.sc. Slavica Bašić sa suradnicima.


///OPIS MODULA///

UVODNI MODUL
ZNAČENJE ODNOSA (PRIVRŽENOSTI, POVEZANOSTI I POVJERENJA)  ZA RAZVOJ OSOBNOSTI.

U uvodnom modulu bavimo se značenjem odnosa privrženosti, povezanosti i povjerenja za cjelokupni razvoj osobnosti. Razmatranje o značenju odnosa temeljimo na konstruktivističkoj teoriji obrazovanja, razvojnoj psihologiji i spoznajama neurobiologije i teorije privrženosti.

 • Teorijski pristupi (konstruktivizam, razvojna psihologija, neuroznanost, teorija privrženosti)
 • Značenje odnosa za razvoj osobnosti.- Razvoj slike o sebi  u odnosima
 • Značenje odnosa za proces učenja  odnosno obrazovanja.
 • Razlike odnosa majka-dijete i odgojitelj –dijete;

Radionica 1: Implicitna teorija odnosa (samorefleksija)

Radionica 2: Osobno iskustvo odnosa (privatnog i pedagoškog)

—————————————————–

MODUL 1
KOMPETENCIJA ZA ODNOS

U ovom modulu odgojitelji će osvijestiti važnost i mogućnost obrazovanja za odnose i upoznati neke modele kompetencije za odnos koje su utemeljili poznati neuro i odgojni znanstvenici (Bauer, Jull, Huether, Frankl, Nohl, Siegel, i dr.). Detaljnije će upoznati komponente kompetencije za odnos: temeljna znanja o odnosu, determinante pedagoškog držanja i obilježja dobrog odnosa.

 • Znanja o fenomenu „ međuljudski odnos“: čovjek kao biće odnosa (odnos ja-ti, ja-ono).
 • Slika čovjeka/djeteta kao determinanta pedagoškog držanja (orijentacija na sadržaj ili   orijentacija na osobnost djeteta;  triangularnost odnosa/ uravnoteženost a ne ili-ili)
 • Komponente kompetencije za odnos/relacijske kompetencije

Radionica 1: „vidjeti i biti viđen“

Radionica 2: „združena  pozornost“  i „emocionalna rezonanca“

—————————————————–

MODUL 2
RAZVOJNOPSIHOLOŠKA DINAMIKA ODNOSA: povezanost raste – razine povezanosti.

Načini i faze razvoja povezanosti: povezanost putem tjelesnog kontakta, identifikacije, lojalnosti i pripadanja, uvažavanja i potvrđivanja, ljubavi i povjerenja/povjerljivosti.

Figure odnosa: uzor, autoritet, partner (Metamorfoza od uzora do partnera); – novi autoritet: snaga osobnosti umjesto moć; povjerenje kao temelj autoriteta;

Radionica 1: Dodir kao temelj odnosa

Radionica 2: Analiza pedagoške situacije (iz prakse, literature)

—————————————————–

MODUL 3, 4 i 5
KAKO SE ODNOS OSTVARUJE

MODUL 3: Što je „senzibilnost“ (osjetljivost majke/oca, pedagoška osjetljivost) i može li se učiti?

Uočavanje signala, tumačenje/interpretacija (razumijevanje potrebe djeteta/poruke) i pravovremeno (promptno) reagiranje

Radionica: analiza tipičnih situacija (na temelju  indikatora i snimaka u dječjim vrtićima koje je izradila Regina Remsperger („Sensitive Responsivitaet“).

MODUL 4: Koraci i načini ostvarivanja povezanosti

 • KORACI/NAČINI u ostvarivanju kontakta
 • PROSTOR I VRIJEME kao čimbenici uspostavljanja i održavanja odnosa.-
 • RITUALI i odnosi

MODUL 5: Što treba održivi odnos?

Praktikum: analiza situacija i slučajeva iz vrtića i iz  literature

—————————————————–

MODUL 6
POVREDIVOST (RANJIVOST) U ODNOSIMA

Ranjiv ili cool? Zatvorenost: uzroci kroničnog zatvaranja, navlačenja zaštitnog oklopa. Tri lica obrane/zatvorenosti i odbacivanje povezanosti.

KONCEPT OVISNOSTI vs. SAMOSTALNOSTI

Radionica: analiza slučaja ( fenomenološka analiza pedagoškog držanja prema zahtjevu za osamostaljivanjem djeteta)

—————————————————–

MODUL 7
RASTANCI U ODNOSIMA

U ovom modulu ćemo se baviti posebnom naravi pedagoškog odnosa kao odnosa s intencijom prestanka (postati djetetu/učeniku nepotreban) i načinima kako se taj zahtjev ozbiljuje u praksi. Napravit ćemo usporedbu sa odnosom roditelj-dijete koji se razvija na kontinuumu ovisnost – samostalnost i ukazati na poremećaja u tom odnosu s obzirom na ovu dimenziju.

 • Analiza razvoja koncepta ovisnosti i samostalnosti;
 • Orijentacija na vršnjake umjesto na odrasle

Radionica: analiza situacija „prirodnog“ i situacija „nasilnog“ rastanka

—————————————————–

MODUL 8
ODNOS ODGOJITELJ – RODITELJ/I

Poseban zahtjev odgojiteljima predstavlja odnos s roditeljem/ima, posebno djeteta koje ima problematičan odnos s roditeljem. Razmatrat ćemo praktične mogućnosti ostvarivanja kontakta, uspostavljanja i „oslobađanja“ iz odnosa s roditeljima (moto: postati roditelju nepotreban).

 • „Teški“/“problematični“ odnosi roditelja i djeteta. Koju ulogu može imati odgojitelj?
 • Suradnja odgojitelja s roditeljima koji imaju neki od oblika „problematičnog“ odnosa s djetetom:- Egzemplarna analiza nekoliko tipova poremećaja.

Radionica: igranje uloga.


Organizacija:
Mjesto:Zagreb, dv Srednjaci, Vladimira Filakovca 2

Vrijeme: subota od 9.00 do 17.00 sati

Termini održavanja seminara:
Po dogovoru s polaznicima.

Termini se mogu dogovarati u granicama raspoloživog vremena predavača.

Tko može upisati program?
odgojitelji/ce ranog i predškolskog odgoja!

Cijena programa:
Kotizacija po osobi za jedan modul 400,00 kuna (uključeni nastavni materijali u elektroničkom obliku, materijali za radionice/praktikum, osvježenje u pauzama).

Odobravamo popust – 350,00 kn po osobi:
– ako odgojitelj osobno financira seminare
– ako vrtić plaća kotizaciju za tri i više odgojitelja
– ako vrtić plaća u cijelosti na početku seminara

Diploma
Po završenom programu polaznik dobiva diplomu o  završenoj jednogodišnjoj edukaciji iz područja relacijske pedagogije.

Potvrda
Ako polaznik ima dva i više izostanaka dobiva potvrdu o dijelu realiziranog programa.

Prijave na: dozivljajnapedagogija@gmail.com

Prijave primamo odmah nakon objave na webu/facebooku i dostave poziva ravnateljima i stručnim službama dječjih vrtića.

OBRAZAC ZA PRIJAVU