Jednogodišnja edukacija – Senzorni razvoj /Zagreb/

ZAGREB
Dječji vrtić Srednjaci
/// upisi u tijeku ///

SENZORNI RAZVOJ: odgoj i njega osjetila

Uvod:
SENZORNI RAZVOJ: odgoj i njega osjetila program je stručnog usavršavanje za odgojitelje djece rane i preškolske dobi koji žele steći cjeloviti uvid i produbiti znanja o prirodi, dinamici i uvjetima zdravog razvoja ljudskih osjetila od rođenja do devete godine.
Program je koncipiran tako da se osjetilna područja obrađuju zasebno, imajući u vidu cjeloviti razvo djeteta. Odgojitelji upoznaju prirodu, dinamiku razvoja, povezanost  i probleme pojedinog osjetilnog modusa. Na temelju tog znanja utemeljenog na suvremenim spoznajama neuroznanosti i psihologije te odgojnoznanstvenih spoznaja  i pozitivne pedagoške prakse sudionici stječu uvid u fenomenologiju osjetilnog razvoja djeteta od rođenja do devete godine.
Na primjerima pedagoške prakse u okviru različitih pedagoških  koncepcija  i terapeutskih pristupa stječu znanja za samostalno kreiranje programa poticanja i njegovanja osjetilnog razvoja djece.
Svaki modul obuhvaća: teorijsko predavanje, seminarsku raspravu i pedagošku radionicu/vježbe/praktikum.
Naša dosadašnja iskustva potvdila su plodnost ovakvog pristupa, mogućnost participacije sudionika i praktičnu primjenljivost stečenih znanja i vještina.

Autorica i predavač je prof dr. sc. Slavica Bašić, sveučilišna profesorica u trajnom zvanju, a radionice i praktikum vode umjetnički terapeut, zdravstveni pedagog, euritmist, odgojiteljice sa specijalizacijom u određenom tematskom području.


///OPIS MODULA///

UVODNI MODUL
UVOD U FENOMENOLOGIJU I PEDAGOGIJU OSJETILA

U ovom modulu polaznici će ostvariti uvid u: Značenje senzornog razvoja za cjeloviti razvoj djeteta – osjetila kao medij uspostavljanja odnosa sa sobom i sa svijetom.Uvjeti razvoja osjetila u suvremenim uvjetima odrastanja djece (promijenjeno djetinjstvo i osjetilni razvoj; – Priroda i osjetilni razvoj. – Mediji i osjetilni razvoj. – Prostor i vrijeme kao čimbenici osjetilnog razvoja.

—————————————————–

MODUL 1
OSJETILA ZA OPAŽANJE VLASTITOG TIJELA: DODIR

U ovom modulu odgojitelji će upoznati: osjetilo dodira kao temelj razvoja pozitivne slike o sebi, povjerenja u sebe, interesa i ljubavi za drugoga, za prirodu i svijet oko sebe. – Što je “zdrava okolina” za osjetilo vitaliteta i dodira? Poremećaji u razvoju osjetila za dodir i odgojno djelovanje.

—————————————————–

MODUL 2
OSJETILA ZA OPAŽANJE VLASTITOG TIJELA: KRETANJE I RAVNOTEŽA

U ovom modulu odgojitelji  će se upoznati sa: vestibularni sustav – pokret, svijest o pokretu i umijeće pokreta. (Po)kretljivost, su-kretanje, spretnost, ekspresija/izražavanje kretanjem;  ravnoteža i životna sigurnost. Pokret i govor. Pedagoška okolina,  igre i vježbe  za poticanje zdravog razvoja vestibularnog sustava. Značenje ruke za  razvoj mozga. Uvodne informacije o problemima u razvoju  vestibularnog sustava i pedagoška pomoć.

—————————————————–

MODUL 3
POREMEĆAJI U RAZVOJU OSJETILA ZA DODIR, KRETANJE I RAVNOTEŽU

U ovom modulu polaznici će ostvariti uvide u: promatranje kao prifesionalno držanje.  „vidjeti dijete“/„ empatički vidjeti“ (analiza slike djeteta);- upoznati simptome taktilno-konestetičkog osjetila, upoznati integrativnu metodu Yean Ayres i  Felicie Afffolter primjenljive za odgojni rad u  vrtićkom kontekstu. – Radionica: senzoričke vježbe

—————————————————–

MODUL 4
OSJETILA ZA DALJINU: OSJETILO ZA VID

U ovom modulu odgojitelji  će se upoznati sa: područja i stupnjevi vizualne percepcije.- Vid i razvoj govora – „vidljivi“ govor (geste, gestovne igre). Vid i boje: djelovanje boja na razvoj osobnosti (na primjeru boja u prostoru vrtića). – Uloga medija u razvoju vidne percepcije.

—————————————————–

MODUL 5
OSJETILA ZA DALJINU: OSJETILO ZA SLUH

U ovom modulu odgojitelji  će se upoznati sa:  područja i stupnjevi auditivne percepcije:
1. stupanj: informacija o materijalnim osobinama vanjskog svijeta;
2. stupanj: emocionalna strana zvučne tvorevine – na primjeru govora.
3. stupanj: značenje zvučne tvorevine.- Odgajanje i obrazovanje osjetila za sluh (fonetsko osvješćivanje, aktivno slušanje, slušanje priče/bajke-slušanje i stvaranje unutrašnjih slika, značenje konteksta). Buka i osjetilo za sluh.

—————————————————–

MODUL 6
OSJETILO ZA MIRIS I OKUS

Fenomenologija osjetila mirisa i okusa. -Moralni razvoj, emancipacija i osjetilo mirisa i okusa.Miris i pamćenje, miris i karakter. Prirodni i umjetni mirisi. Estetika mirisa. Analitički karakter osjetila za okus vs. sintetički karakter osjetila mirisa. Sinestezija mirisa, okusa i vida.- Njegovanje i školovanje osjetila za okus i miris.

—————————————————–

MODUL 7
INTEGRACIJA OSJETILA

U ovom modulu odgojitelji će: upoznati će prirodu i značenje osjetila za vitalitet (koherentnost) kao integracijskog osjetila tj. značenje osjećaja povezanosti (privrženosti), socijalnih odnosa, organizacije prostora i vremena u stjecanju osjećaja sigurnosti i orijentacije u svijetu.

Seminar: rasprava u malim grupama i plenumu o mogućnostima pedagoških programa senzornog razvoja


Organizacija:

Mjesto: Dječji vrtić Srednjaci, Vladimira Filakovca 2, Zagreb

Vrijeme: subota od 9.00 do 17.00 sati

Termini održavanja seminara: nakon formiranja grupe.

Cijena programa:
Kotizacija po osobi za jedan modul 400,00 kuna (uključeni nastavni materijali u elektroničkom obliku, materijali za radionice/praktikum, osvježenje u pauzama). Postoji mogućnost organizacije i zajedničkog ručka ukoliko bude dovoljan broj zainteresiranih. Ručak se plaća posebno (kuharima).

Odobravamo popust  – 350,00 kn po osobi:
– ako odgojitelj osobno financira seminare
– ako vrtić plaća kotizaciju za tri i više odgojitelja
– ako vrtić plaća u cjelosti na početku seminara

Diploma
Po završenom programu polaznik dobiva diplomu o završenoj jednogodišnjoj edukaciji, a ukoliko ima više od jednog izostanka potvdu o sudjelovanju.

Prijave na: dozivljajnapedagogija@gmail.com

Prijave primamo odmah nakon objave na facebooku i dostave poziva ravnateljima i stručnim službama dječjih vrtića. U prijavi navesti: ime i prezime i adresu za daljnje kontakte. Ostale informacije prema potrebi.

OBRAZAC ZA PRIJAVU