Jednogodišnja edukacija – Zahtjevna djeca u vrtiću /Zagreb/

ZAGREB
Dječji vrtić Srednjaci
/// upisi zaključeni ///

ZAHTJEVNA DJECA U VRTIĆU
(pedagoški odgovori na razvojne potrebe djeteta koje pokazuje neobičnosti odnosno teškoće u ponašanju, socijalno-emocionalnom i senzornom razvoju)

Osnovne intencije programa
Oslanjajući se na  rezultate istraživanja mozga, na spoznaje razvojne psihologije, biološke i dubinske psihologije (Dornes, D. Stern, Bowlby, Anert) te na poznate terapijske modele senzornog i emocionalno-socijalnog razvoja (Ayres, Affolter, Frostig, Castillo-Morales, Kiphardt, Zimmer, Neufeld, Heim i dr.) program je koncipiran na četiri nosiva stupa, koje u jednu cjelinu povezuje samorefleksija odgojitelja:

I. PROMATRANJE kao ključna sastavnica profesionalnog držanja (promatranje kao interes za dijete; opažanje simptoma; etička pitanja; sudjelujuće promatranje: opažanje i samoopažanje)

II. RAZUMIJEVANJE i INTERPRETACIJA OPAŽENOG. U osnovi interpretacije opaženog stoji poznavanje senzornog, emocionalno-socijalnog i kognitivnog razvoja, prepoznavanje i tumačenje simptoma neobičnog /posebnog ponašanja odnosno razvoja („alarm“).

III. PEDAGOŠKO DRŽANJE – na koja uvjerenja, stavove, vrijednosti se orijentiraju odgojitelji u radu sa zahtjevnom djecom.

IV. PEDAGOŠKO DJELOVANJE:
a) Metode, oblici i sredstva odgojnog rada (igra, slikanje, pričanje priča i bajki, modeliranje u vosku, senzoričke vježbe, rituali; individualni rad, rad u paru, rad u grupi).
b) Rad s roditeljima zahtjevne djece (osnovni uvidi; objašnjenje i informiranje)

V. SAMOREFLEKSIJA ODGOJITELJA: zahtjevno dijete kao osobno „zrcalo“, rad odgajatelja na promjeni uvjerenja i ponašanja.

Program će se realizirati putem: predavanja, fokus grupe, pedagoškog praktikuma i umjetničkih radionica.
Autorica i predavač je prof. dr. sc. Slavica Bašić, a radionice i praktium vode stručnjaci po pozivu, ovisno o temi.


///OPIS MODULA///

UVODNI MODUL
ZAHTJEVNO, POSEBNO, PROBLEMATIČNO DIJETE?

U ovom modulu odgojitelji će osvjestiti problem određenja „neobičnog“, „problem“ odnosno „zahtjevnog“ djeteta: tko su„zahtjevna“, „teška“, „problem“ djeca“? Koje razvojne teškoće odnosno oblike ponašanja imaju „zahtjevna djeca“?

Čimbenici rizika i resursi pomoći „zahtjevnoj djeci“ – sistemski pristup.

Profesionalno držanje odgajatelja: od promatranja do razumijevanja, empatičko razumijevanje, orijentacija na mogućnosti, intenzivnija pedagoška podrška, evaluacija i samorefleksija odgajatelja.

—————————————————–

MODUL 1
NEUSMJERENA POZORNOST, HIPERAKTIVNOST, IMPULZIVNOST KAO RAZVOJNI PROBLEM

U ovom modulu polaznici će steći uvid u nove spoznaje neuro i odgojne znanosti o tzv. hiperaktivnoj djeci i kritički pogled na dijagnostiku poremećaja pozornosti.

– novi pogled na hiperaktivno dijete: dosadašnje teorije, nove spoznaje iz istraživanja mozga, nove spoznaje iz adhd-istraživanja, teorija odnosa/privrženosti i adhd, adhd dijete i priroda, adhd dijete i mediji. – držanje odgajatelja i važnost granica i orijentacija u odgoju.

Radionica 1: osvješćivanje sebe i drugoga u pokretu.

Radionica 2: od raspršene do fokusirane pozornosti

—————————————————–

MODUL 2
AUTISTIČNO DIJETE: SUSRET S DRUGOM KULTUROM

U ovom modulu polaznici će se upoznati sa:

 • slikom autističnog djeteta – od sudjelujućeg promatranja do razumijevanja
 • pedagoškim radom s autističnim djetetom: susret s drugom kulturom, s drugačijim načinom doživljavanja i interpretiranja svijeta.
 • samorefleksija odgajatelja ( kako dozivljavam autistično dijete?)
 • suradnja odgojitelja s roditeljima i terapeutom.

Radionica 1: Slikanje mokro na mokro ( individualno, u paru, u grupi)

Radionica 2: Prostor, vrijeme i rituali kao odgojna podrška

—————————————————–

MODUL 3
PRKOS  I AGRESIVNOST  KOD DJECE

U ovom modulu upoznajemo:

 • razlikovanje prkosa kao faze autonomije od agresivnog ponašanja
 • razumjeti agresivno ponašanje: razvoj agresivnog ponašanja od rođenja do puberteta
 • pojavni oblici i motivi agresivnog ponašanja.
 • Odgojno djelovanje: od razumijevanja do djelovanja. – odgajateljevo pedagoško držanje i samorefleksija.- uloga uzora
 • Pedagoška radionica: Prirodne konzenkvence umjesto kazne? Granica, struktura, rituali.
 • Umjetničko-pedagoška radionica: terapeutske/odgojne priče i scenski prikazi

—————————————————–

MODUL 4
STRAŠLJIVO DIJETE I STRAH KAORAZVOJNI FENOMEN

U ovom modulu detaljnije ulazimo u razmatranje straha:

 • Funkcije straha, ambivalentnost straha ( izbjegavanje/bijeg  i uživanje), razvojno uvjetovani strahovi, strahovi odgojiteljica, strahovi roditelja (samorefleskija i biografsko osvješćivanje straha u djetinjstvu)
 • Savladavnje i prerada straha u ranom djetinjstvu: Uloga rituala, imaginarnog prijatelja, igre, bajke i priče u preradi straha.- Obrazac: junačko putovanje.

Radionica 1: Bajke i strah ( na primjeru tri bajke)

Radionica 2: IGRA u savladavanju straha

—————————————————–

MODUL 5
TUŽNO I DEPRESIVNO DIJETE

U ovom modulu se bavimo razlikom tugovanja kod djece i odraslih, doživljaja gubitka odnosno straha od nestajanja i doživljaja smrti kod djece. – Proces tugovanja i  kako pratiti dijete u tugovanju?

Mogu li djeca biti depresivna?  Indikatori depresivnosti kod djece. – Pomoć u prevladavanju depresije (važnost privrženosti, priznanja i prihvaćenosti djeteta, razgovor i aktivno slušanje; važnost rituala i emocionalne klime u grupi.).

Povezanost depresije i agresivnosti/autoagresivnosti)

Radionica 1: Priče za prevladavanje tuge  (Uloga priče i bajke u procesu tugovanja)

Radionica 2: Ritmovi u prirodi i rituali

—————————————————–

MODUL 6
DJECA PSIHIČKI BOLESNIH RODITELJA („NEVIDLJIVA DJECA“)

Ova djeca sebe smatraju „nevidljivim“ sve dok ne razviju psihoze, a već u najranijem uzrastu nose se s brojnim problemima. U seminaru ćemo razmatrati:

 • Utjecaj roditeljskog oboljenja na obiteljsku situaciju i opterećenje djeteta, na odnos roditelj-dijete, na razvoj djeteta kao i rizik da dijete razvije psihoze (strah, depresiju, manično-depresivno ponašanje, agresivnost, samopovrijeđivanje i suicidalno ponašanje).
 • Mogućnosti prevencije i odgojne pomoći djetetu. Mogućnosti pomoći koje uvažavaju situaciju i poglede roditelja, djece i stručnjaka. Naglasak je na pogledu iz perspektive djece koja su odrastala s tim problemom (sada su odrasli ljudi).

—————————————————–

MODUL 7
SURADNJA I PARTNERSTVO ODGAJATELJA I RODITELJA ZAHTJEVNOG DJETETA

U ovom modulu posebno ćemo se baviti „novim oblicima“ suradnje s roditeljima i pretpostavkama za stvaranje odnosa povjerenja. Osvijestit ćemo proces od informiranja preko dijaloga do zajedničkog praćenja djetetova razvoja.

Razgovor (kako voditi teške razgovore)? Jezik komunikacije s roditeljima. Jesu li roditelji eksperti za svoje dijete?

Radionica: Igranje uloga


Organizacija:

Mjesto: Dječji vrtić Srednjaci, Vladimira Filakovca 2, Zagreb

Vrijeme: subota od 9.00 do 17.00 sati

Termini održavanja seminara:
Uvodni modul: 26. 01. 2019.
Modul 1: 23. 02. 2019.
Modul 2: 23. 03. 2019.
Modul 3: 27. 04. 2019.
Termini ostalih modula – u dogovoru s polaznicima

Cijena programa:

Kotizacija po osobi za jedan modul 400,00 kuna (uključeni nastavni materijali u elektroničkom obliku, materijali za radionice/praktikum, osvježenje u pauzama).

Odobravamo popust  – 350,00 kn po osobi:
– ako odgojitelj osobno financira seminare
– ako vrtić plaća kotizaciju za tri i više odgojitelja
– ako vrtić plaća u cijeli iznos na početku seminara

Diploma
Po završenom programu polaznik dobiva diplomu o  završenom jednogodišnjem neformalnom studiju  na temu odgojnog rada sa zahtjevnom djecom.

Potvrda
Ako polaznik ima dva i više izostanaka dobiva potvrdu o dijelu realiziranog programa.

Prijave na: dozivljajnapedagogija@gmail.com

Prijave primamo odmah nakon objave na webu i slanja poziva ravnateljima i stručnim službama dječjih vrtića.
U prijavi bez korištenja formulara dovoljno je navesti: ime i prezime i adresu za dalje kontakte. Ostale informacije prema potrebi.

OBRAZAC ZA PRIJAVU

[contact-form-7 404 "Not Found"]