Jednogodišnja edukacija – Zahtjevna djeca u vrtiću /Zadar/ /01_2019/

ZADAR

/// u tijeku su upisi u novu grupu ///

ZAHTJEVNA DJECA U VRTIĆU: pedagoški pristup

Osnovne intencije programa
Oslanjajući se na rezultate istraživanja mozga, na spoznaje razvojne psihologije, biološke i dubinske psihologije (Dornes, D. Stern, Bowlby, Anert) te na poznate terapijske modele senzornog i emocionalno-socijalnog razvoja (Ayres, Affolter, Frostig, Castillo-Morales, Kiphardt, Zimmer, Neufeld, Heim i dr.) program je koncipiran na četiri nosiva stupa, koje u jednu cjelinu povezuje samorefleskija odgojitelja:

I: PROMATRANJE kao ključna sastavnica profesionalnog držanja (promatranje kao interes za dijete; opažanje simptoma; etička pitanja; sudjelujuće promatranje: opažanje i samoopažanje)

II. RAZUMIJEVANJE i INTERPRETACIJA OPAŽENOG. U osnovi interpretacije opaženog stoji poznavanje senzornog, emocionalno-socijalnog i kognitivnog razvoja, prepoznavanje i tumačenje simptoma neobičnog /posebnog ponašanja odnosno razvoja („alarm“).

III. PEDAGOŠKO DRŽANJE – na koja uvjerenja, stavove, vrijednosti se orijentiraju odgojitelji u radu sa zahtjevnom djecom.

IV: PEDAGOŠKO DJELOVANJE:
a) Metode, oblici i sredstva odgojnog rada (igra, slikanje, pričanje priča i bajki, modeliranje u vosku, senzoričke vježbe, rituali; individualni rad, rad u paru, rad u grupi).
b) Rad s roditeljima zahtjevne djece (osnovni uvidi; objašnjenje i informiranje)

V. SAMOREFLEKSIJA ODGOJITELJA: zahtjevno dijete kao osobno „zrcalo“, rad odgajatelja na promjeni uvjerenja i ponašanja.

Program će se realizirati putem: predavanja, fokus grupe, pedagoškog praktikuma i umjetničkih radionica. Autorica i predavač je prof. dr. sc. Slavica Bašić


///OPIS MODULA///

UVODNI MODUL
Zahtjevno, posebno, problematično dijete?

Šo je „zahtjevno“ ponašanje? Postoje li „teška“ djeca ili?

Povijest: teorije i terapije. Novi način gledanja na „zahtjevno“ odnosno na „problem“ u ponašanju.

Čimbenici rizika i resursi pomoći „zahtjevnoj djeci“ – sistemski pristup.

radionica: profesionalno držanje odgajatelja

—————————————————–

MODUL 1
Neusmjerena pozornost, hiperaktivnost, impulzivnost kao razvojni problem

U ovom modulu polaznici će steći uvid u nove spoznaje neuro i odgojne znanosti o tzv. hiperaktivnoj djeci i kritički pogled na dijagnostiku poremećaja pozornosti.

novi pogled na hiperaktivno  dijete: dosadašnje teorije, nove spoznaje iz istraživanja mozga, nove spoznaje iz adhd-istraživanja, teorija odnosa/privrženosti i adhd, adhd dijete i priroda, adhd dijete i mediji. – držanje odgajatelja i važnost granica i orijentacija u odgoju.

radionica: Vježbe centriranja

—————————————————–

MODUL 2
Autistično dijete: susret s drugom kulturom

U ovom modulu polaznici će se upoznati sa:

 • slikom autističnog djeteta – od sudjelujućeg promatranja do razumijevanja
 • pedagoškim radom s autističnim djetetom: susret s drugom kulturom, s drugačijim načinom doživljavanja i interpretiranja svijeta.
 • samorefleksija odgajatelja ( kako dozivljavam autistično dijete?)
 • suradnja odgojitelja s roditeljima i terapeutom.

radionica1: Slikanje mokro na mokro (individualno, u paru, u grupi)

radionica 2: Prostor, vrijeme i rituali kao odgojna podrška

—————————————————–

MODUL 3
Prkos i agresivnost kod djece

U ovom modulu upoznajemo:

 • razlikovanje prkosa kao faze autonomije od agresivnog ponašanja
 • razumjeti agresivno ponašanje: razvoj agresivnog ponašanja od rođenja do puberteta
 • pojavni oblici i motivi agresivnog ponašanja.
 • Odgojno djelovanje: od razumijevanja do djelovanja. – odgajateljevo pedagoško držanje i samorefleksija.- uloga uzora
 • Pedagoška radionica: Prirodne konzenkvence umjesto kazne? Granica, struktura, rituali.
 • Umjetničko-pedagoška radionica: terapeutske/odgojne priče i scenski prikazi

—————————————————–

MODUL 4
Strašljivo dijete i strah kao razvojni fenomen

U ovom modulu detaljnije ulazimo u razmatranje straha:

 • funkcije straha, ambivalentnost straha ( izbjegavanje/bijeg  i uživanje), razvojno uvjetovani strahovi, strahovi odgojiteljica, strahovi roditelja (samorefleskija i biografsko osvješćivanje straha u djetinjstvu)
 • Savladavnje i prerada straha u ranom djetinjstvu: Uloga rituala, imaginarnog prijatelja, igre, bajke i priče u preradi straha.- Obrazac: junačko putovanje.

radionica 1: Bajke i strah (na primjeru tri bajke)

—————————————————–

MODUL 5
Tužno i depresivno dijete

U ovom modulu se bavimo razlikom tugovanja kod djece i odraslih, doživljaja gubitka odnosno straha od nestajanja i doživljaja smrti kod djece. – Proces tugovanja i kako pratiti dijete u tugovanju? – Mogu li djeca biti depresivna?  Indikatori depresivnosti kod djece. – Pomoć u prevladavanju depresije (važnost privrženosti, priznanja i prihvaćenosti djeteta, razgovor i aktivno slušanje; važnost rituala i emocionalne klime u grupi.). Povezanost depresije i agresivnosti/autoagresivnosti)

radionica 1: Priče za prevladavanje tuge (Uloga priče i bajke u procesu tugovanja)
radionica 2: Ritmovi u prirodi i rituali

—————————————————–

MODUL 6
Djeca psihički bolesnih roditelja („nevidljiva djeca“)

Ova djeca sebe smatraju „nevidljivim“ sve dok ne razviju psihoze, a već u najranijem uzrastu nose se s brojnim problemima. U seminaru ćemo razmatrati:

 • Utjecaj roditeljskog oboljenja na obiteljsku situaciju i opterećenje djeteta, na odnos roditelj-dijete, na razvoj djeteta kao i rizik da dijete razvije psihoze (strah, depresiju, manično-depresivno ponašanje, agresivnost, samopovrijeđivanje i suicidalno ponašanje).
 • Mogućnosti prevencije i odgojne pomoći djetetu. Mogućnosti pomoći koje uvažavaju situaciju i poglede roditelja, djece i stručnjaka. Naglasak je na pogledu iz perspektive djece koja su odrastala s tim problemom (sada su odrasli ljudi).

—————————————————–

MODUL 7
Suradnja i partnerstvo odgajatelja i roditelja zahtjevnog djeteta

U ovom modulu posebno ćemo se baviti „novim oblicima“ suradnje s roditeljima i pretpostavkama za stvaranje odnosa povjerenja. Osvijestit ćemo proces od informiranja preko dijaloga do zajedničkog praćenja djetetova razvoja.

Razgovor (kako voditi teške razgovore)? Jezik komunikacije s roditeljima. Jesu li roditelji eksperti za svoje dijete?

radionica: Igranje uloga


Diploma

Po završenom programu polaznik dobiva diplomu o završenom jednogodišnjem neformalnom studiju na temu odgojnog rada sa zahtjevnom djecom.


Termini održavanja seminara:
jednom mjesečno, radni dan (srijeda ili četvrtak) po dogovoru, 16.30 – 20.30/21.00 sati

Početak, siječanj 2019. odnosno nakon formiranja grupe


Mjesto održavanja: Zadar, ovisno o broju upisanih, adresa naknadno


Cijena programa:

Kotizacija po osobi za jedan modul 300,00 kuna (uključeni nastavni materijali u elektroničkom obliku, materijali za radionice/praktikum, osvježenje u pauzama).

Odobravamo popust  – 250,00 kn po osobi:
– ako odgojitelj osobno financira seminare
– ako vrtić plaća za pet i više odgojitelja


PRIJAVE do 15. siječnja 2019. na dozivljajnapedagogija@gmail.com ili popunjavanjem obrasca.

OBRAZAC ZA PRIJAVU

[contact-form-7 404 "Not Found"]