Tromjesečna edukacija – Relacijska kompetencija /Zagreb/

ZAGREB

/// upisi u tijeku ///

RELACIJSKA KOMPETENCIJA (kompetencija za profesionalno-pedagoški odnos)

Uvod:
Značaj iskustava privrženosti, povezanosti, sigurnosti i povjerenja za razvoj djetetove osobnosti potvrdila su istraživanja mozga, teorija privrženosti, teorija salutogeneze i rezliensa kao i odgojnoznastvena istraživanja koncepta „orijentacija na  osobnost“ u tradiciji humanističke psihologije. Relacijskoj i individualnoj kompetenciji u obrazovanju pedagoških djelatnika ne poklanja se dostatna pažnja, a u programima cjeloživotnog učenja su reducirane na komunikacijsku ili socijalnu kompetenciju. Uz uvažavanje svih tih znanja  držimo da su izuzetno važna znanja o kompetenciji za profesionalno-pedagoški odnos, znanja o pedagoškom odnosu kao posebnom tipu odnosa koji nastaje sa svrhom podrške i optimiranja  individualnog razvoja djece. Profesionalna predodžba pedagoškog odnosa ujedno je  i kriterij prepoznavanja pedagoške profesije i smjernica za profesionalnu etiku, kao bitnu sastavnicu profesije i temelj ugleda profesije u društvu. Omalovažavanje pedagoške profesije opće je mjesto koje treba osvijestiti i raditi na podizanju ugleda pedagoških zanimanja. A to mogu samo osviješteni i kompetentni pedagoški djelatnici. Put ide preko novog pogleda na ključna pitanja pedagoškog rada, a to su prije svega relacijska i etička a ne tehnologijska pitanja.

Program objedinjuje teoriju i  izvješća iz prakse kao temelj za profesionalnu samorefleksiju pedagoških djelatnika (pedagoga, učitelja i odgojitelja) i  profesionalno  oblikovanje odnosa  s djecom u vrtiću i školi.

Predložena tri modula obuhvaćaju temeljna znanja i stavove o pedagoškom odnosu, mogu se slušati i odvojeno, ali cjeloviti uvid je poželjniji.

Autorica i predavač je prof.dr.sc. Slavica Bašić sa suradnicima.


///OPIS MODULA///

MODUL 1
KOMPETENCIJA ZA PEDAGOŠKI ODNOS  (16. 03. 2019.)

U ovom modulu odgojitelji će osvijestiti važnost i mogućnost obrazovanja za odnose, temeljna znanja o odnosu, utemeljenje pedagoškog držanja, obilježja dobrog odnosa. – Komponente kompetencije za odnos/relacijske kompetencije

Radionica: Identitet i kompetencije (poznavanje sebe, profesionalno ja“)

—————————————————–

MODUL 2
FAZE RAZVOJA I KONCEPTI RELACIJSKE KOMPETENCIJE (6. 4. 2019.)

Dijete prolazi faze razvoja sposobnosti za odnos: od prapovjerenja do povjerenja

Odrasli odgovaraju primjereno razvojnim fazama- metamorfoza od uzora do partnera

Radionica: Dodir (tjelesna, emocionalna i duhovna dimenzija) – temelj odnosa; dodir u pedagoškom odnosu, etička i psihološka pitanja

—————————————————–

MODUL 3
OSOBNOST  KAO „SREDSTVO“ ODGOJA  (11. 5. 2019.)

Osobnost  i refleksija. – Slika o sebi. – Osjećaj vlastite vrijednosti. –  Samopoštovanje.

Radionica: Šest koraka do višeg stupnja samopoštovanja


Organizacija:
Autorica i predavač je prof.dr.sc. Slavica Bašić sa suradnicima.

Mjesto: Zagreb, dječji vrtić DOBRO DRVO, Strojarska 26 (iza autobusnog kolodvora)

Vrijeme: subota od 9.00 do 17.00 sati

Termini održavanja seminara:
Modul 1: 16. ožujka 2019.
Modul 2: 6. travnja 2019.
Modul 3: 11. svibnja 2019.

Tko može upisati program?
Seminari su namijenjeni pedagozima, odgojiteljima, učiteljima i voditeljima programa neformalnog obrazovanja

Cijena programa:
Kotizacija po osobi za jedan modul 400,00 kuna (uključeni nastavni materijali u elektroničkom obliku, materijali za radionice/praktikum, osvježenje u pauzama).

Kotizacija se uplaćuje na žiro račun Eos Centra, a nakon zaključenja prijava i formiranja grupe.

Diploma/Potvrda
Ako polaznik odsluša tri modula dobiva diplomu o završenom programu (30 sati/ 24 sata nastava + 6 sati samostalnih vježbi), a za svaki pojedini modul potvrdu o odslušanom modulu (10 sati).

Prijave do 2. ožujka 2019. godine na: dozivljajnapedagogija@gmail.com

Prijave primamo odmah nakon objave na webu/facebooku i dostave poziva ravnateljima i stručnim službama dječjih vrtića.
* I u slučaju izbora samo jednog ili dva od ponuđenih modula potrebno se prijaviti do naznačenog roka.

OBRAZAC ZA PRIJAVU

[contact-form-7 404 "Not Found"]