Program stručnog usavršavanja – MINIMA PEDAGOGICA – ZADAR

ZADAR

/// Poziv za upis u program stručnog usavršavanja ///

MINIMA PEDAGOGICA: salutogenetski odgoj kao zahtjev vremena

Suvremeni uvjeti života, posebno pandemija COVID-19 u prvi su plan stavili zdravlje, brigu o ljudskom zdravlju i orijentaciju na individualne potencijale za suočavanje s nesigurnosti i traumatičnim životnim situacijama i događajima.

Zdravlje (posebno djece i mladih) postalo je općeprihvaćena i temeljna vrijednost oko koje se slažu sve pedagogijske koncepcije, pravci i škole u cijelom svijetu.

Zdravlje se promišlja na novi način, ne samo kao odsuće bolesti nego kao tjelesno-duševno-duhovno blagostanje (u skladu sa definicijom WHO-e) i kao proces stalnog stvaranja i održavanja zdravlja (salutogeneza). Salutogenetiska koncepcija zdravlja Arona Antonovskog pokazala se značajnom u promišljanju jaslica, vrtića i škola kao mjesta zdravog razvoja djece.

Ključno pitanje salutogenetskog odgoja i obrazovanja  ne glasi: ”koje ishode učenja dijete treba ostvariti, što treba naučiti, koje vještine za polazak u školu steći?”, nego ”kako treba izgledati djetetu primjerena okolina, što dijete treba za zdravi razvoj, koji čimbenici omogućavaju a koji otežavaju stvaranje zdravlja?”

U odgovoru na to pitanje pedagogija treba imati jasnu sliku djeteta i njegova razvoja,  jasne vrijednosne orijentacije i imati kriterije prosudbe prostorno-vremenskih uvjeta, kriterije kvalitete pedagoških odnosa, kriterije kvalitete goleme ponude igračaka, sadržaja, prostora i situacija koje  razni autori nude kao jamstvo “sretnog “ i/ili “uspješnog” odrastanja, pogađajući tako najintimniju želju roditelja i odgajatelja. Pedagozi (odgojitelji) su oduvijek pozvani uspostaviti kriterije razlikovanja pedagoški smislenih od pedagoški besmislenih pa i štetnih   aktivnosti, igara i sadržaja, ali u suvremenim uvjetima  to je posebno važno.

Predloženi program stručnog usavršavanja odgojitelja svojevrsna je minima pedagogica u okviru koje se vrtić promišlja kao mjesto zdravog razvoja svih sudionika. Obuhvaća: salutogenetsku teoriju zdravlja, na novim znanstvenim spoznajama sliku čovjeka/djeteta, osobnost i kompetencije odgojitelja, prostor, vrijeme, pedagoške odnose i otvara mogućnost otvorenog dijaloga postojeće pedagoške prakse sa zahtjevima vremena u kojemu živimo.

Relevantna pedagoška pitanja (minima pedagogica) strukturirana su u Deset modula:


///OPIS MODULA///

MODUL 1
Salutogeneza ili centralna uloga osjećajnog života u odgoju (6/7. 10. 2021)

Novi pogled na zdravlje, zdravi razvoj, protektivni i rizični faktori zdravlja/bolesti  i kako dječje ustanove  mogu doprinijeti zdravlju djece.

Oblici rada: Predavanje, rasprava

—————————————————–

MODUL 2
Slika čovjeka/djeteta (10/11. 11. 2021.)

Suvremene spoznaje o ranom razvoju (od rođenja do devete godine) i značenju slike djeteta za salutogenetski odgoj. Samospoznaja – cjeloživotni zahtjev (iz perspektive odgojitelja i djeteta).

Oblici rada: Predavanje, samorefleksija

—————————————————–

MODUL 3
Prostor kao čimbenik zdravog razvoja  (9/10. 12. 2021.)

Psihološke, pedagoške i arhitektonske zakonitosti odnosa čovjeka  i prostora. Pedagoške funkcije prostora  (dječji vrtić kao prostor). Uređenje vanjskog i unutrašnjeg prostora (ekološki, estetski, etički i zdravstveni kriteriji).

Oblici rada: predavanje i analiza foto i video dokumentacije prostora vrtića raznih koncepcija s posebnim osvrtom na dimenziju: unutra-vani i „zdravost“ prostora;

—————————————————–

MODUL 4
Vrijeme kao čimbenik zdravog razvoja

Kako u postojećoj strukturi vremena uvažiti spoznaje kronobiologije i kronomedicine? Ritam i zdravlje: dnevni, tjedni, mjesečni, godišnji. Rituali u dječjem vrtiću: važnost rituala za osjećaj sigurnosti i pripadanja.

Oblici rada: rezultati istraživanja i radionica analize rituala (primjeri dobre prakse)

—————————————————–

MODUL 5
Sadržaji i oblici istraživanja i izražavanja djece (i odgojitelja)

“Prerada” vanjskih stimulusa i kreativno  izražavanje kao sine qua non učenja i zdravlja. Dijete i priroda, dijete kao istraživač i konstruktor vlastitog svijeta.- Slobodna igra.
Igračke: kriteriji dobre igračke, dobrog poticaja… Umjetnički i rekreativni sadržaji u timu;

Oblici rada: Predavanje i umjetnička radionica

—————————————————–

MODUL 6-10 – ODNOSI KAO TEMELJ ZDRAVLJA

—————————————————–

MODUL 6
Stvaranje odnosa kao središnji motiv pedagoškog djelovanja

Svakodnevni i profesionalni odnos. Pedagoški odnos kao poseban oblik odnosa. Faze razvoja odnosa prema (iz perspektive djeteta). Koraci u uspostavljanju odnosa. Kriteriji kvalitete pedagoškog odnosa.

Oblici rada: predavanje, samorefleksija, psihodrama

—————————————————–

MODUL 7
Odnos odgojitelj-dijete

Osobnost, relacijska kompetencija pedagoga, figure odnosa (uzor, autoritet, partner). Mitovi u pedagogiji odnosa.  

Oblici rada: predavanje i samorefleksija

—————————————————–

MODUL 8, 9 i 10
Odnos odgojitelj-roditelj (u praksi)

  • pedagoško vs. roditeljsko držanje (zajedničko i različito)
  • kompetencija za odnos suradnje, kompetencije za odnos partnerstva;
  • vođenje razgovora s roditeljima, teorijski modeli, metode i praksa vođenja razgovora s posebnim naglaskom na razgovore u kriznim situacijama i o osjetljivim pitanjima;

Oblici rada: predavanje, analiza slučaja, psihodrama i samorefleksija

—————————————————–

ORGANIZACIJA

Ciljna grupa:
Program je namijenjen pedagozima u vrtićima, odgojiteljima predškolske djece, stručnim suradnicima drugih profila (psiholozima, knjižničarima, edukacijskim rehabilitatorima)

Diploma:
Po završenom programu polaznik dobiva diplomu o završenoj jednogodišnjoj edukaciji ( ukupno 50 sati)
Ukoliko polaznik ne apsolvira program u cijelosti dobiva potvrdu o odslušanim modulima

Mjesto održavanja:
ZADAR, Gradska knjižnica Zadar, Ul. Stjepana Radića 11b

Vrijeme i dinamika:
jednom mjesečno
(4 sati nastavnog rada i 10 sati za samostalni ili grupni zadatak koji se javno prezentira u grupi; ukupno 50 sati).

Prvi susret:
6. i/ili 7. listopad 2021. (ovisno o broju grupa) – početak u 16.30

Cijena programa za jedan modul:
za vrtiće 250,00 kn, za polaznike koji sami financiraju usavršavanje 200,00 kn.

Račun, dinamika, način plaćanja – nakon zaključenja prijava

—————————————————–

Prijave do: 1. listopada 2021.

—————————————————–

Prijaviti se možete na: dozivljajnapedagogija@gmail.com, SMS na 095 91 53 567 ili koristiti obrazac za prijavu.

U pojedinačnoj prijavi navesti:

Ime i prezime

Naziv i adresa ustanove u kojoj radite, kontakti: mobilni i/ili email  U prijavi ustanove (dječjeg vrtića):

Naziv ustanove adresu, kontakt odgovorne osobe, Ime i prezime (pojedinačni kontakt prijavljenih, mob ili email su poželjni)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *