Jednogodišnja edukacija – Zahtjevna djeca u vrtiću /Zadar/ /nova grupa/

ZADAR

/// u tijeku su upisi u novu grupu ///

ZAHTJEVNA DJECA U VRTIĆU (pedagoški odgovori na razvojne potrebe djeteta koje pokazuje neobičnosti odnosno teškoće u ponašanju, socijalno-emocionalnom i senzornom razvoju)

Motivi za ponudu ovog programa

Program se temelji na znanstvenim spoznajama o senzornom razvoju i na stavu Jean Ayres (2002) da se „brojni razvojni problemi, kako motoričke tako i psihološke smetnje, posebno teškoće učenja mogu objasniti kao disfunkciju senzorne integracije“. Oslanjajući se na ovaj stav najpoznatije autorice iz područja senzorne integracije, na spoznaje neuroznanosti, psihologije i odgojne znanosti i uvažavajući  razliku između djece s posebnim potrebama i djece s razvojnim teškoćama (Programsko usmjerenje…) program je adresiran na odgojitelje/ice i njihov dozivljaj „zahtjevnosti“ (temeljem empirijskih istraživanja).

Program  obuhvaća sve pedagoške dimenzije rada sa „zahtjevnom” djecom.

Autorica i predavač je prof dr. sc. Slavica Bašić, prof. pedagogije i psihologije, doktor pedagogijskih znanosti sa specijalizacijama u tradicionalnim i suvremenim koncepcijama odgoja i obrazovanja, u logoterapiji i egzistencijalnoj analizi, geštalt pedagogiji, umirovljena je sveučilišna profesorica u trajnom zvanju, u  EosCentru je  aktivna kao autorica i predavač u programima cjeloživotnog usavršavanja pedagoških djelatnika.

U pojedine module uključeni su suradnici s posebnim iskustvima i znanjima relevantnim za temu.

Ciljna grupa:
Program je namijenjen odgojiteljima predškolske djece, stručnim suradnicima (pedagozima, psiholozima, knjižničarima, edukacijskim rehabilitatorima)


///OPIS MODULA///

MODUL 1
Zahtjevno, posebno, problematično dijete?

U ovom modulu odgojitelji će osvjestiti problem određenja „neobičnog“, „problem“ odnosno „zahtjevnog“ djeteta: tko su„zahtjevna“, „teška“, „problem“ djeca“? Koje razvojne teškoće odnosno oblike ponašanja imaju „zahtjevna djeca“?

Čimbenici rizika i resursi pomoći „zahtjevnoj djeci“ – sistemski pristup.

Profesionalno držanje odgajatelja: od promatranja do razumijevanja, empatičko razumijevanje, orijentacija na mogućnosti, intenzivnija pedagoška podrška, evaluacija i samorefleksija odgajatelja.

—————————————————–

MODUL 2
Neusmjerena pozornost, hiperaktivnost, impulzivnost kao razvojni problem

U ovom modulu polaznici će steći uvid u nove spoznaje neuro i odgojne znanosti o tzv. hiperaktivnoj djeci i kritički pogled na dijagnostiku poremećaja pozornosti.

novi pogled na hiperaktivno  dijete: dosadašnje teorije, nove spoznaje iz istraživanja mozga, nove spoznaje iz adhd-istraživanja, teorija odnosa/privrženosti i adhd, adhd dijete i priroda, adhd dijete i mediji. – držanje odgajatelja i važnost granica i orijentacija u odgoju.

radionica 1: od raspršene do fokusirane pozornosti

—————————————————–

MODUL 3
Autistično dijete: susret s drugom kulturom

U ovom modulu polaznici će se upoznati sa:

 • slikom autističnog djeteta – od sudjelujućeg promatranja do razumijevanja
 • pedagoškim radom s autističnim djetetom: susret s drugom kulturom, s drugačijim načinom doživljavanja i interpretiranja svijeta.
 • samorefleksija odgajatelja (kako doživljavam autistično dijete?)
 • suradnja odgojitelja s roditeljima i terapeutom.

radionica 1: Prostor, vrijeme i rituali kao odgojna podrška

—————————————————–

MODUL 4
Prkos i agresivnost kod djece

U ovom modulu upoznajemo:

 • razlikovanje prkosa kao faze autonomije od agresivnog ponašanja
 • razumjeti agresivno ponašanje: razvoj agresivnog ponašanja od rođenja do puberteta
 • pojavni oblici i motivi agresivnog ponašanja.
 • Odgojno djelovanje: od razumijevanja do djelovanja. – odgajateljevo pedagoško držanje i samorefleksija.- uloga uzora
 • Pedagoška radionica: Prirodne konzenkvence umjesto kazne? Granica, struktura, rituali.

—————————————————–

MODUL 5
Strašljivo dijete i strah kao razvojni fenomen

U ovom modulu detaljnije ulazimo u razmatranje straha:

 • funkcije straha, ambivalentnost straha (izbjegavanje/bijeg i uživanje), razvojno uvjetovani strahovi, strahovi odgojiteljica, strahovi roditelja (samorefleskija i biografsko osvješćivanje straha u djetinjstvu)
 • Savladavanje i prerada straha u ranom djetinjstvu: Uloga rituala, imaginarnog prijatelja, igre, bajke i priče u preradi straha.- Obrazac: junačko putovanje.

radionica 1: Bajke i strah (na primjeru tri bajke)

radionica 2: IGRA u savladavanju straha

—————————————————–

MODUL 6
Tužno i depresivno dijete

U ovom modulu se bavimo razlikom tugovanja kod djece i odraslih, doživljaja gubitka odnosno straha od nestajanja i doživljaja smrti kod djece. – Proces tugovanja i kako pratiti dijete u tugovanju? – Mogu li djeca biti depresivna? Indikatori depresivnosti kod djece. – Pomoć u prevladavanju depresije (važnost privrženosti, priznanja i prihvaćenosti djeteta, razgovor i aktivno slušanje; važnost rituala i emocionalne klime u grupi.). Povezanost depresije i agresivnosti/autoagresivnosti)

radionica 1: Priče za prevladavanje tuge (Uloga priče i bajke u procesu tugovanja)
radionica 2: Ritmovi u prirodi i rituali

—————————————————–

MODUL 7
Djeca psihički bolesnih roditelja („nevidljiva djeca“)

Ova djeca sebe smatraju „nevidljivim“ sve dok ne razviju psihoze, a već u najranijem uzrastu nose se s brojnim problemima. U seminaru ćemo razmatrati:

 • Utjecaj roditeljskog oboljenja na obiteljsku situaciju i opterećenje djeteta, na odnos roditelj-dijete, na razvoj djeteta kao i rizik da dijete razvije psihoze (strah, depresiju, manično-depresivno ponašanje, agresivnost, samopovrijeđivanje i suicidalno ponašanje).
 • Mogućnosti prevencije i odgojne pomoći djetetu. Mogućnosti pomoći koje uvažavaju situaciju i poglede roditelja, djece i stručnjaka. Naglasak je na pogledu iz perspektive djece koja su odrastala s tim problemom (sada su odrasli ljudi).

—————————————————–

MODUL 8
Suradnja i partnerstvo odgajatelja i roditelja zahtjevnog djeteta

U ovom modulu posebno ćemo se baviti „novim oblicima“ suradnje s roditeljima i pretpostavkama za stvaranje odnosa povjerenja. Osvijestit ćemo proces od informiranja preko dijaloga do zajedničkog praćenja djetetova razvoja.

Razgovor (kako voditi teške razgovore)? Jezik komunikacije s roditeljima. Jesu li roditelji eksperti za svoje dijete?


Diploma/Potvrda

Po završenom programu polaznik dobiva diplomu o  završenom jednogodišnjem programu stručnog usavršavanja  na temu odgojnog rada sa zahtjevnom djecom.

Ako polaznik ima dva i više izostanaka dobiva potvrdu  o dijelu realiziranog programa.


Termini održavanja seminara:
radni dan od 16.30 – 20.45 (5 nastavnih sati)

Kad počinjemo ?

Ako se do 1. prosinca prijavi dovoljan broj  polaznika počinjemo 4. prosinca, a ako je broj nedostatan produžit ćemo upise do kraja prosinca i početi u siječnju 2020.


Mjesto održavanja: Zadar, Dječji vrtić Radost/Voštarnica


Cijena programa:

Kotizacija po osobi za jedan modul 250,00 kuna (uključeni nastavni materijali u elektroničkom obliku, materijali za radionice/praktikum, osvježenje u pauzama).

Odobravamo popust – 200,00 kn po osobi:
– ako odgojitelj osobno financira seminare
– ako vrtić plaća kotizaciju za deset i više odgojitelja


PRIJAVE na dozivljajnapedagogija@gmail.com ili popunjavanjem obrasca.

Za sve  dodatne informacije nazvati ili poslati SMS na mob. 095 915 35 67

Prijave primamo odmah nakon slanja poziva ravnateljima i stručnim službama dječjih vrtića.

Prijave primamo do 1. prosinca 2019.  odnosno do popune  grupe.

U  prijavi je potrebno  navesti: ime i prezime i adresu za dalje kontakte. Ostale informacije prema potrebi.

OBRAZAC ZA PRIJAVU

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Jednogodišnja edukacija – Zahtjevna djeca u vrtiću /Zadar/

ZADAR

/// u tijeku su upisi u novu grupu ///

ZAHTJEVNA DJECA U VRTIĆU (pedagoški odgovori na razvojne potrebe djeteta koje pokazuje neobičnosti odnosno teškoće u ponašanju, socijalno-emocionalnom i senzornom razvoju)

Motivi za ponudu ovog programa

Program se temelji na znanstvenim spoznajama o senzornom razvoju i na stavu Jean Ayres (2002) da se „brojni razvojni problemi, kako motoričke tako i psihološke smetnje, posebno teškoće učenja mogu objasniti kao disfunkciju senzorne integracije“. Oslanjajući se na ovaj stav najpoznatije autorice iz područja senzorne integracije, na spoznaje neuroznanosti, psihologije i odgojne znanosti i uvažavajući  razliku između djece s posebnim potrebama i djece s razvojnim teškoćama (Programsko usmjerenje…) program je adresiran na odgojitelje/ice i njihov dozivljaj „zahtjevnosti“ (temeljem empirijskih istraživanja).

Program  obuhvaća sve pedagoške dimenzije rada sa „zahtjevnom” djecom.

Autorica i predavač je prof dr. sc. Slavica Bašić, prof. pedagogije i psihologije, doktor pedagogijskih znanosti sa specijalizacijama u tradicionalnim i suvremenim koncepcijama odgoja i obrazovanja, u logoterapiji i egzistencijalnoj analizi, geštalt pedagogiji, umirovljena je sveučilišna profesorica u trajnom zvanju, u  EosCentru je  aktivna kao autorica i predavač u programima cjeloživotnog usavršavanja pedagoških djelatnika.

U pojedine module uključeni su suradnici s posebnim iskustvima i znanjima relevantnim za temu.

Ciljna grupa:
Program je namijenjen odgojiteljima predškolske djece, stručnim suradnicima (pedagozima, psiholozima, knjižničarima, edukacijskim rehabilitatorima)


///OPIS MODULA///

MODUL 1
Zahtjevno, posebno, problematično dijete?

U ovom modulu odgojitelji će osvjestiti problem određenja „neobičnog“, „problem“ odnosno „zahtjevnog“ djeteta: tko su„zahtjevna“, „teška“, „problem“ djeca“? Koje razvojne teškoće odnosno oblike ponašanja imaju „zahtjevna djeca“?

Čimbenici rizika i resursi pomoći „zahtjevnoj djeci“ – sistemski pristup.

Profesionalno držanje odgajatelja: od promatranja do razumijevanja, empatičko razumijevanje, orijentacija na mogućnosti, intenzivnija pedagoška podrška, evaluacija i samorefleksija odgajatelja.

—————————————————–

MODUL 2
Neusmjerena pozornost, hiperaktivnost, impulzivnost kao razvojni problem

U ovom modulu polaznici će steći uvid u nove spoznaje neuro i odgojne znanosti o tzv. hiperaktivnoj djeci i kritički pogled na dijagnostiku poremećaja pozornosti.

novi pogled na hiperaktivno  dijete: dosadašnje teorije, nove spoznaje iz istraživanja mozga, nove spoznaje iz adhd-istraživanja, teorija odnosa/privrženosti i adhd, adhd dijete i priroda, adhd dijete i mediji. – držanje odgajatelja i važnost granica i orijentacija u odgoju.

radionica 1: od raspršene do fokusirane pozornosti

—————————————————–

MODUL 3
Autistično dijete: susret s drugom kulturom

U ovom modulu polaznici će se upoznati sa:

 • slikom autističnog djeteta – od sudjelujućeg promatranja do razumijevanja
 • pedagoškim radom s autističnim djetetom: susret s drugom kulturom, s drugačijim načinom doživljavanja i interpretiranja svijeta.
 • samorefleksija odgajatelja (kako doživljavam autistično dijete?)
 • suradnja odgojitelja s roditeljima i terapeutom.

radionica 1: Prostor, vrijeme i rituali kao odgojna podrška

—————————————————–

MODUL 4
Prkos i agresivnost kod djece

U ovom modulu upoznajemo:

 • razlikovanje prkosa kao faze autonomije od agresivnog ponašanja
 • razumjeti agresivno ponašanje: razvoj agresivnog ponašanja od rođenja do puberteta
 • pojavni oblici i motivi agresivnog ponašanja.
 • Odgojno djelovanje: od razumijevanja do djelovanja. – odgajateljevo pedagoško držanje i samorefleksija.- uloga uzora
 • Pedagoška radionica: Prirodne konzenkvence umjesto kazne? Granica, struktura, rituali.

—————————————————–

MODUL 5
Strašljivo dijete i strah kao razvojni fenomen

U ovom modulu detaljnije ulazimo u razmatranje straha:

 • funkcije straha, ambivalentnost straha (izbjegavanje/bijeg i uživanje), razvojno uvjetovani strahovi, strahovi odgojiteljica, strahovi roditelja (samorefleskija i biografsko osvješćivanje straha u djetinjstvu)
 • Savladavanje i prerada straha u ranom djetinjstvu: Uloga rituala, imaginarnog prijatelja, igre, bajke i priče u preradi straha.- Obrazac: junačko putovanje.

radionica 1: Bajke i strah (na primjeru tri bajke)

radionica 2: IGRA u savladavanju straha

—————————————————–

MODUL 6
Tužno i depresivno dijete

U ovom modulu se bavimo razlikom tugovanja kod djece i odraslih, doživljaja gubitka odnosno straha od nestajanja i doživljaja smrti kod djece. – Proces tugovanja i kako pratiti dijete u tugovanju? – Mogu li djeca biti depresivna? Indikatori depresivnosti kod djece. – Pomoć u prevladavanju depresije (važnost privrženosti, priznanja i prihvaćenosti djeteta, razgovor i aktivno slušanje; važnost rituala i emocionalne klime u grupi.). Povezanost depresije i agresivnosti/autoagresivnosti)

radionica 1: Priče za prevladavanje tuge (Uloga priče i bajke u procesu tugovanja)
radionica 2: Ritmovi u prirodi i rituali

—————————————————–

MODUL 7
Djeca psihički bolesnih roditelja („nevidljiva djeca“)

Ova djeca sebe smatraju „nevidljivim“ sve dok ne razviju psihoze, a već u najranijem uzrastu nose se s brojnim problemima. U seminaru ćemo razmatrati:

 • Utjecaj roditeljskog oboljenja na obiteljsku situaciju i opterećenje djeteta, na odnos roditelj-dijete, na razvoj djeteta kao i rizik da dijete razvije psihoze (strah, depresiju, manično-depresivno ponašanje, agresivnost, samopovrijeđivanje i suicidalno ponašanje).
 • Mogućnosti prevencije i odgojne pomoći djetetu. Mogućnosti pomoći koje uvažavaju situaciju i poglede roditelja, djece i stručnjaka. Naglasak je na pogledu iz perspektive djece koja su odrastala s tim problemom (sada su odrasli ljudi).

—————————————————–

MODUL 8
Suradnja i partnerstvo odgajatelja i roditelja zahtjevnog djeteta

U ovom modulu posebno ćemo se baviti „novim oblicima“ suradnje s roditeljima i pretpostavkama za stvaranje odnosa povjerenja. Osvijestit ćemo proces od informiranja preko dijaloga do zajedničkog praćenja djetetova razvoja.

Razgovor (kako voditi teške razgovore)? Jezik komunikacije s roditeljima. Jesu li roditelji eksperti za svoje dijete?


Diploma/Potvrda

Po završenom programu polaznik dobiva diplomu o  završenom jednogodišnjem programu stručnog usavršavanja  na temu odgojnog rada sa zahtjevnom djecom.

Ako polaznik ima dva i više izostanaka dobiva potvrdu  o dijelu realiziranog programa.


Termini održavanja seminara:
radni dan od 16.30 – 20.45 (5 nastavnih sati)

Kad počinjemo ?

U slučaju da je grupa popunjena  do 23. 11. 2019. modul 1 bi počeo u  srijedu, 27. studenog 2019.,  a modul 2 u srijedu 11. prosinca 2019.; termini za 2020. u dogovoru s polaznicima

Ako  do 23. 11. grupa nije  popunjena termin bi dogovorili s prijavljenim  kandidatima nakon  zaključenja prijava.

Ako se prijavi veliki broj polaznika postoji mogućnost rada u dvije grupe, srijeda i četvrtak ili u prostoru koji je primjeren broju prijavljenih)


Mjesto održavanja: Zadar, Dječji vrtić Radost/Voštarnica


Cijena programa:

Kotizacija po osobi za jedan modul 250,00 kuna (uključeni nastavni materijali u elektroničkom obliku, materijali za radionice/praktikum, osvježenje u pauzama).

Odobravamo popust – 200,00 kn po osobi:
– ako odgojitelj osobno financira seminare
– ako vrtić plaća kotizaciju za deset i više odgojitelja


PRIJAVE na dozivljajnapedagogija@gmail.com ili popunjavanjem obrasca.

Za sve  dodatne informacije nazvati ili poslati SMS na mob. 095 915 35 67

Prijave primamo odmah nakon slanja poziva ravnateljima i stručnim službama dječjih vrtića.

Prijave primamo do  23. studenog 2019.  odnosno do popune  grupe.

U  prijavi je potrebno  navesti: ime i prezime i adresu za dalje kontakte. Ostale informacije prema potrebi.

OBRAZAC ZA PRIJAVU

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Jednogodišnja edukacija – Zahtjevna djeca u vrtiću /Zadar/ /01_2019/

ZADAR

/// u tijeku su upisi u novu grupu ///

ZAHTJEVNA DJECA U VRTIĆU: pedagoški pristup

Osnovne intencije programa
Oslanjajući se na rezultate istraživanja mozga, na spoznaje razvojne psihologije, biološke i dubinske psihologije (Dornes, D. Stern, Bowlby, Anert) te na poznate terapijske modele senzornog i emocionalno-socijalnog razvoja (Ayres, Affolter, Frostig, Castillo-Morales, Kiphardt, Zimmer, Neufeld, Heim i dr.) program je koncipiran na četiri nosiva stupa, koje u jednu cjelinu povezuje samorefleskija odgojitelja:

I: PROMATRANJE kao ključna sastavnica profesionalnog držanja (promatranje kao interes za dijete; opažanje simptoma; etička pitanja; sudjelujuće promatranje: opažanje i samoopažanje)

II. RAZUMIJEVANJE i INTERPRETACIJA OPAŽENOG. U osnovi interpretacije opaženog stoji poznavanje senzornog, emocionalno-socijalnog i kognitivnog razvoja, prepoznavanje i tumačenje simptoma neobičnog /posebnog ponašanja odnosno razvoja („alarm“).

III. PEDAGOŠKO DRŽANJE – na koja uvjerenja, stavove, vrijednosti se orijentiraju odgojitelji u radu sa zahtjevnom djecom.

IV: PEDAGOŠKO DJELOVANJE:
a) Metode, oblici i sredstva odgojnog rada (igra, slikanje, pričanje priča i bajki, modeliranje u vosku, senzoričke vježbe, rituali; individualni rad, rad u paru, rad u grupi).
b) Rad s roditeljima zahtjevne djece (osnovni uvidi; objašnjenje i informiranje)

V. SAMOREFLEKSIJA ODGOJITELJA: zahtjevno dijete kao osobno „zrcalo“, rad odgajatelja na promjeni uvjerenja i ponašanja.

Program će se realizirati putem: predavanja, fokus grupe, pedagoškog praktikuma i umjetničkih radionica. Autorica i predavač je prof. dr. sc. Slavica Bašić


///OPIS MODULA///

UVODNI MODUL
Zahtjevno, posebno, problematično dijete?

Šo je „zahtjevno“ ponašanje? Postoje li „teška“ djeca ili?

Povijest: teorije i terapije. Novi način gledanja na „zahtjevno“ odnosno na „problem“ u ponašanju.

Čimbenici rizika i resursi pomoći „zahtjevnoj djeci“ – sistemski pristup.

radionica: profesionalno držanje odgajatelja

—————————————————–

MODUL 1
Neusmjerena pozornost, hiperaktivnost, impulzivnost kao razvojni problem

U ovom modulu polaznici će steći uvid u nove spoznaje neuro i odgojne znanosti o tzv. hiperaktivnoj djeci i kritički pogled na dijagnostiku poremećaja pozornosti.

novi pogled na hiperaktivno  dijete: dosadašnje teorije, nove spoznaje iz istraživanja mozga, nove spoznaje iz adhd-istraživanja, teorija odnosa/privrženosti i adhd, adhd dijete i priroda, adhd dijete i mediji. – držanje odgajatelja i važnost granica i orijentacija u odgoju.

radionica: Vježbe centriranja

—————————————————–

MODUL 2
Autistično dijete: susret s drugom kulturom

U ovom modulu polaznici će se upoznati sa:

 • slikom autističnog djeteta – od sudjelujućeg promatranja do razumijevanja
 • pedagoškim radom s autističnim djetetom: susret s drugom kulturom, s drugačijim načinom doživljavanja i interpretiranja svijeta.
 • samorefleksija odgajatelja ( kako dozivljavam autistično dijete?)
 • suradnja odgojitelja s roditeljima i terapeutom.

radionica1: Slikanje mokro na mokro (individualno, u paru, u grupi)

radionica 2: Prostor, vrijeme i rituali kao odgojna podrška

—————————————————–

MODUL 3
Prkos i agresivnost kod djece

U ovom modulu upoznajemo:

 • razlikovanje prkosa kao faze autonomije od agresivnog ponašanja
 • razumjeti agresivno ponašanje: razvoj agresivnog ponašanja od rođenja do puberteta
 • pojavni oblici i motivi agresivnog ponašanja.
 • Odgojno djelovanje: od razumijevanja do djelovanja. – odgajateljevo pedagoško držanje i samorefleksija.- uloga uzora
 • Pedagoška radionica: Prirodne konzenkvence umjesto kazne? Granica, struktura, rituali.
 • Umjetničko-pedagoška radionica: terapeutske/odgojne priče i scenski prikazi

—————————————————–

MODUL 4
Strašljivo dijete i strah kao razvojni fenomen

U ovom modulu detaljnije ulazimo u razmatranje straha:

 • funkcije straha, ambivalentnost straha ( izbjegavanje/bijeg  i uživanje), razvojno uvjetovani strahovi, strahovi odgojiteljica, strahovi roditelja (samorefleskija i biografsko osvješćivanje straha u djetinjstvu)
 • Savladavnje i prerada straha u ranom djetinjstvu: Uloga rituala, imaginarnog prijatelja, igre, bajke i priče u preradi straha.- Obrazac: junačko putovanje.

radionica 1: Bajke i strah (na primjeru tri bajke)

—————————————————–

MODUL 5
Tužno i depresivno dijete

U ovom modulu se bavimo razlikom tugovanja kod djece i odraslih, doživljaja gubitka odnosno straha od nestajanja i doživljaja smrti kod djece. – Proces tugovanja i kako pratiti dijete u tugovanju? – Mogu li djeca biti depresivna?  Indikatori depresivnosti kod djece. – Pomoć u prevladavanju depresije (važnost privrženosti, priznanja i prihvaćenosti djeteta, razgovor i aktivno slušanje; važnost rituala i emocionalne klime u grupi.). Povezanost depresije i agresivnosti/autoagresivnosti)

radionica 1: Priče za prevladavanje tuge (Uloga priče i bajke u procesu tugovanja)
radionica 2: Ritmovi u prirodi i rituali

—————————————————–

MODUL 6
Djeca psihički bolesnih roditelja („nevidljiva djeca“)

Ova djeca sebe smatraju „nevidljivim“ sve dok ne razviju psihoze, a već u najranijem uzrastu nose se s brojnim problemima. U seminaru ćemo razmatrati:

 • Utjecaj roditeljskog oboljenja na obiteljsku situaciju i opterećenje djeteta, na odnos roditelj-dijete, na razvoj djeteta kao i rizik da dijete razvije psihoze (strah, depresiju, manično-depresivno ponašanje, agresivnost, samopovrijeđivanje i suicidalno ponašanje).
 • Mogućnosti prevencije i odgojne pomoći djetetu. Mogućnosti pomoći koje uvažavaju situaciju i poglede roditelja, djece i stručnjaka. Naglasak je na pogledu iz perspektive djece koja su odrastala s tim problemom (sada su odrasli ljudi).

—————————————————–

MODUL 7
Suradnja i partnerstvo odgajatelja i roditelja zahtjevnog djeteta

U ovom modulu posebno ćemo se baviti „novim oblicima“ suradnje s roditeljima i pretpostavkama za stvaranje odnosa povjerenja. Osvijestit ćemo proces od informiranja preko dijaloga do zajedničkog praćenja djetetova razvoja.

Razgovor (kako voditi teške razgovore)? Jezik komunikacije s roditeljima. Jesu li roditelji eksperti za svoje dijete?

radionica: Igranje uloga


Diploma

Po završenom programu polaznik dobiva diplomu o završenom jednogodišnjem neformalnom studiju na temu odgojnog rada sa zahtjevnom djecom.


Termini održavanja seminara:
jednom mjesečno, radni dan (srijeda ili četvrtak) po dogovoru, 16.30 – 20.30/21.00 sati

Početak, siječanj 2019. odnosno nakon formiranja grupe


Mjesto održavanja: Zadar, ovisno o broju upisanih, adresa naknadno


Cijena programa:

Kotizacija po osobi za jedan modul 300,00 kuna (uključeni nastavni materijali u elektroničkom obliku, materijali za radionice/praktikum, osvježenje u pauzama).

Odobravamo popust  – 250,00 kn po osobi:
– ako odgojitelj osobno financira seminare
– ako vrtić plaća za pet i više odgojitelja


PRIJAVE do 15. siječnja 2019. na dozivljajnapedagogija@gmail.com ili popunjavanjem obrasca.

OBRAZAC ZA PRIJAVU

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Jednogodišnja edukacija – Zahtjevna djeca u vrtiću /Zadar/

ZADAR
Dječji vrtić Radost
/// zatvorena grupa ///

ZAHTJEVNA DJECA U VRTIĆU: pedagoški pristup

Osnovne intencije programa
Oslanjajući se na  rezultate istraživanja mozga, na spoznaje razvojne psihologije, biološke i dubinske psihologije (Dornes, D. Stern, Bowlby, Anert) te na poznate terapijske modele senzornog i emocionalno-socijalnog razvoja (Ayres, Affolter, Frostig, Castillo-Morales, Kiphardt, Zimmer, Neufeld, Heim i dr.) program je koncipiran na četiri nosiva stupa, koje  u jednu cjelinu povezuje  samorefleskija  odgojitelja:

I: PROMATRANJE kao ključna sastavnica profesionalnog držanja (promatranje kao interes za dijete; opažanje simptoma; etička pitanja; sudjelujuće promatranje: opažanje i samoopažanje)

II. RAZUMIJEVANJE i INTERPRETACIJA OPAŽENOG. U osnovi interpretacije opaženog stoji poznavanje senzornog, emocionalno-socijalnog i kognitivnog razvoja, prepoznavanje i tumačenje simptoma neobičnog /posebnog ponašanja odnosno razvoja („alarm“).

III. PEDAGOŠKO DRŽANJE – na koja uvjerenja, stavove, vrijednosti se orijentiraju odgojitelji u radu sa zahtjevnom djecom.

IV: PEDAGOŠKO DJELOVANJE:
a) Metode, oblici i sredstva odgojnog rada (igra, slikanje, pričanje priča i bajki, modeliranje u vosku, senzoričke vježbe, rituali; individualni rad, rad u paru, rad u grupi).
b) Rad s roditeljima zahtjevne djece (osnovni uvidi; objašnjenje i informiranje)

V. SAMOREFLEKSIJA ODGOJITELJA: zahtjevno dijete kao osobno „zrcalo“, rad odgajatelja na promjeni uvjerenja i ponašanja.

Program će se realizirati putem: predavanja, fokus grupe, pedagoškog praktikuma i umjetničkih radionica. Autorica i predavač je prof. dr. sc. Slavica Bašić


///OPIS MODULA///

UVODNI MODUL
Zahtjevno, posebno, problematično dijete?

U ovom modulu odgojitelji će osvjestiti problem određenja „neobičnog“, „problem“ odnosno „zahtjevnog“ djeteta: tko su„zahtjevna“, „teška“, „problem“ djeca“? Koje razvojne teškoće odnosno oblike ponašanja imaju „zahtjevna djeca“?

Čimbenici rizika i resursi pomoći „zahtjevnoj djeci“ – sistemski pristup.

Profesionalno držanje odgajatelja: od promatranja do razumijevanja, empatičko razumijevanje, orijentacija na mogućnosti, intenzivnija pedagoška podrška, evaluacija i samorefleksija odgajatelja.

—————————————————–

MODUL 1
Neusmjerena pozornost, hiperaktivnost, impulzivnost kao razvojni problem

U ovom modulu polaznici će steći uvid u nove spoznaje neuro i odgojne znanosti o tzv. hiperaktivnoj djeci i kritički pogled na dijagnostiku poremećaja pozornosti.

novipogled na hiperaktivno  dijete: dosadašnje teorije, nove spoznaje iz istraživanja mozga, nove spoznaje iz adhd-istraživanja, teorija odnosa/privrženosti i adhd, adhd dijete i priroda, adhd dijete i mediji. – držanje odgajatelja i važnost granica i orijentacija u odgoju.

radionica 1: Osvješćivanje sebe i drugoga u pokretu

radionica 2: Od raspršene do fokusirane pozornosti

—————————————————–

MODUL 2
Autistično dijete: susret s drugom kulturom

U ovom modulu polaznici će se upoznati sa:

 • slikom autističnog djeteta – od sudjelujućeg promatranja do razumijevanja
 • pedagoškim radom s autističnim djetetom: susret s drugom kulturom, s drugačijim načinom doživljavanja i interpretiranja svijeta.
 • samorefleksija odgajatelja ( kako dozivljavam autistično dijete?)
 • suradnja odgojitelja s roditeljima i terapeutom.

radionica1: Slikanje mokro na mokro ( individualno, u paru, u grupi)

radionica 2: Prostor, vrijeme i rituali kao odgojna podrška

—————————————————–

MODUL 3
Prkos i agresivnost kod djece

U ovom modulu upoznajemo:

 • razlikovanje prkosa kao faze autonomije od agresivnog ponašanja
 • razumjeti agresivno ponašanje: razvoj agresivnog ponašanja od rođenja do puberteta
 • pojavni oblici i motivi agresivnog ponašanja.
 • Odgojno djelovanje: od razumijevanja do djelovanja. – odgajateljevo pedagoško držanje i samorefleksija.- uloga uzora
 • Pedagoška radionica: Prirodne konzenkvence umjesto kazne? Granica, struktura, rituali.
 • Umjetničko-pedagoška radionica: terapeutske/odgojne priče i scenski prikazi

—————————————————–

MODUL 4
Strašljivo dijete i strah kaorazvojni fenomen

U ovom modulu detaljnije ulazimo u razmatranje straha:

 • funkcije straha, ambivalentnost straha ( izbjegavanje/bijeg  i uživanje), razvojno uvjetovani strahovi, strahovi odgojiteljica, strahovi roditelja (samorefleskija i biografsko osvješćivanje straha u djetinjstvu)
 • Savladavnje i prerada straha u ranom djetinjstvu: Uloga rituala, imaginarnog prijatelja, igre, bajke i priče u preradi straha.- Obrazac: junačko putovanje.
 • Radionica 1: Bajke i strah ( na primjeru tri bajke)
 • Radionica 2: IGRA u savladavanju straha

—————————————————–

MODUL 5
Tužno i depresivno dijete

U ovom modulu se bavimo razlikom tugovanja kod djece i odraslih, doživljaja gubitka odnosno straha od nestajanja i doživljaja smrti kod djece. – Proces tugovanja i  kako pratiti dijete u tugovanju?

Mogu li djeca biti depresivna?  Indikatori depresivnosti kod djece. – Pomoć u prevladavanju depresije (važnost privrženosti, priznanja i prihvaćenosti djeteta, razgovor i aktivno slušanje; važnost rituala i emocionalne klime u grupi.).

Povezanost depresije i agresivnosti/autoagresivnosti)

radionica 1: Priče za prevladavanje tuge  (Uloga priče i bajke u procesu tugovanja)

radionica 2: Ritmovi u prirodi i rituali

—————————————————–

MODUL 6
Djeca psihički bolesnih roditelja („nevidljiva djeca“)

Ova djeca sebe smatraju „nevidljivim“ sve dok ne razviju psihoze, a već u najranijem uzrastu nose se s brojnim problemima. U seminaru ćemo razmatrati:

 • Utjecaj roditeljskog oboljenja na obiteljsku situaciju i opterećenje djeteta, na odnos roditelj-dijete, na razvoj djeteta kao i rizik da dijete razvije psihoze (strah, depresiju, manično-depresivno ponašanje, agresivnost, samopovrijeđivanje i suicidalno ponašanje).
 • Mogućnosti prevencije i odgojne pomoći djetetu. Mogućnosti pomoći koje uvažavaju situaciju i poglede roditelja, djece i stručnjaka. Naglasak je na pogledu iz perspektive djece koja su odrastala s tim problemom (sada su odrasli ljudi).

—————————————————–

MODUL 7
Suradnja i partnerstvo odgajatelja i roditelja zahtjevnog djeteta

U ovom modulu posebno ćemo se baviti „novim oblicima“ suradnje s roditeljima i pretpostavkama za stvaranje odnosa povjerenja. Osvijestit ćemo proces od informiranja preko dijaloga do zajedničkog praćenja djetetova razvoja.

Razgovor (kako voditi teške razgovore)? Jezik komunikacije s roditeljima. Jesu li roditelji eksperti za svoje dijete?

Radionica: Igranje uloga

—————————————————–

MODUL 8
SUPERVIZIJA

Završni praktični rad (usmeno izlaganje)


Diploma

Po završenom programu polaznik dobiva diplomu o  završenoj jednogodišnjoj edukaciji, a ukoliko ima više od jednog izostanka potvdu o sudjelovanju.


Termini održavanja seminara:
Uvodni modul: 30. 10. 2018.
Modul 1: 13. 11. 2018.
Modul 2: 5. 12. 2018.
2019. – prema dogovoru s polaznicima