DOŽIVLJAJNO UČENJE – UČENJE SVIM OSJETILIMA

DOŽIVLJAJNO UČENJE – UČENJE SVIM OSJETILIMA
(salutogenetički pristup senzornom razvoju i učenju)

O programu


Program „Doživljajno učenje: učenje svim osjetilima“ razvio se iz programaSenzorni razvoj: odgoj i njega osjetila“ , koji je provjeren desetogodišnjim iskustvom stručnog usavršavanja odgojitelja  i stručnih suradnika  u ustanovama  ranog i predškolskog odgoja. U međuvremenu se pokazala  sve veća potreba za stručnim usavršavanjem u području razvojnih teškoća i teškoća u učenju. Autoritet u području senzornog razvoja, Jean Ayres (2002) , smatra da se  „brojni razvojni problemi, kako motoričke tako i psihološke smetnje, posebno teškoće učenja mogu objasniti kao disfunkcija senzorne integracije“, a iskustveno učenje koje angažira sve osjetilne modalitete smatra se dobrom metodom  i zahtjevom našeg vremena  (u kojemu su osjetilna iskustva  sve više reducirana i svjedoci smo brojnih razvojnih problema kod djece). Inkluzivna praksa stavlja odgojitelje/učitelja pred nove zahtjeve i zato smo dosadašnji program  dopunili sadržajima vezanim za razvoj djece do puberteta i tematskim područjem „problemi i poremećaji u senzornom razvoju“ („zahtjevna djeca“). Dopuna programa je vidljiva kako  u sadržaju pojedinog modula tako i u dva nova modula.

Svaki modul obuhvaća: teorijsko refleksijui pedagošku radionicu/vježbe ili pedagoški praktikum. U vježbovnom dijelu nude se praktični alati za iskustveno učenje i odgoj i njegu osjetila. Dosadašnja iskustva su potvrdila plodnost ovog pristupa, mogućnost participacije sudionika i praktičnu primjenljivost stečenih znanja i vještina.


Kratak sadržaj modula

MODUL 1Doživljajno/Iskustveno učenje

Učenje svim osjetilima kao temelj zdravog razvoja osobnosti  i prevencija poremećaja u ponašanju i sposobnosti učenja. Što je dozivljaj? Dionizijski i apolonijski dozivljaj? Različiti modeli dozivljajnog učenja (od najranije dobi do školskog učenja). Dozivljajno učenje kao mogućnost prevencija razvojnih teškoća i kao zahtjev našeg vremena.

Radionica: temom centrirana interakcija


MODUL 2: Osjetilo koherentnosti (sence of coherence)

U ovom modulu polaznici će upoznati tzv. „integrativno osjetilo“, osjetilo kojemu „služe“ sva druga osjetila, a temelj je svjesti (slike) o sebi, temeljnom držanju prema svijetu i vitalnosti. – Posebno će upoznati značajna iskustva za razvoj osjetila za vitalitet koji je temelj otpornosti (reziliensa):

Radionica/pedagoški praktikum: biografska iskustva važna za osjećaj koherentnosti (samorefleksija), temom centrirana interakcija, senzorne vježbe


MODUL 3 – Problemi i poremećaji u razvoju osjetila za vitalitet

U ovom modulu polaznici će osvjestiti faktore koji negativno djeluju na osjećaj koherentnosti i moguće posljedice njegova narušenog razvoja: nepovjerenje u vlastite snage, hiperaktivnost, raspršena pažnja, impulzivnost. U praktikumu će dobiti alate za rad na reguliranju aktivnosti i usmjeravanju pozornosti odnosno uspostavljanju ravnoteže „vani-unutra“.

Radionica: od raspršene do usmjerene pozornosti (od dionizijskog prema apolonijskom doživljaju)


MODUL 4 – Razvoj osjećaja odvojenosti i povezanosti sa svijetom

U ovom modulu polaznici će upoznati kako se preko dodira razvija osjećaj posebnosti, izdvojenosti i istovremene povaznosti sa svijetom. – Osjetilo dodira kao temelj razvoja pozitivne slike o sebi, povjerenja u sebe, interesa i ljubavi za drugoga, za prirodu i svijet oko sebe. – Što je “zdrava okolina” za osjetilo dodira? Dodir u odgoju i obrazovanju (relevantna iskustva s posebnim naglaskom na rano djetinjstvo, ranoškolski uzrast i pubertet).

Radionica: rad sa prirodnom vunom i voskom u boji


MODUL 5 – Osjetilo za kretanje i ravnotežu – temelj djelovanja i osjećaja sigurnosti

U ovom modulu polaznici  će se upoznati prirodu i važnost vestibularnog sustava za cjelokupni razvoj, s naglaskom na ; kretanje i govor, značenje ruke za  razvoj mozga, kretanje i slika o sebi (od povjerenja do samopovjerenja).

Radionica: tradicijske igre u prirodi


MODUL 6: Taktilno-kinestetički poremećaji 

Ovaj modul objedinjuje prethodna dva i polaznici će upoznati: što je taktilno-kinestetička smetnja opažanja, simptome poremećaja taktilno-konestetičkog sustava, upoznat će detaljno  integrativnu metodu Felicie Afffolter primjenljivu u vrtićkom školskom kontekstu.

Radionica: vježbe i igre prema Affolter, Kiphardt , Forster, Delacato, Zimmer


MODUL 7: Vizualna percepcija

U ovom modulu polaznici  će steći znanja o područjima i stupnjevima vizualne percepcije.- povezanosti vida i razvoja govora, vida i boja, vida i medija.
Problemi u razvoju osjetila za vid, posebno u školskom dobu.

Radionica: gestovne igre („vidljivi govor).


MODUL 8: Auditivna percepcija

U ovom modulu polaznici  će upoznati:  područja i stupnjevi auditivne percepcije.- odgajanje i obrazovanje osjetila za sluh (fonetsko osvješćivanje, aktivno slušanje, slušanje priče/bajke-slušanje i stvaranje unutrašnjih slika, značenje konteksta).
Buka i osjetilo za sluh.

Radionica: fonetsko osvješćivanje i uporaba prozodijskih elemenata govora u komunikaciji.


MODUL 9: Moralni razvoj, emancipacija i osjetilo mirisa i okusa

Fenomenologija osjetila mirisa i okusa.-Miris i pamćenje. Miris i karakter. Prirodni i umjetni mirisi. Estetika mirisa. Analitički karakter osjetila za okus vs. sintetički karakter osjetila mirisa..- Njegovanje i školovanje, oremećaji osjetila za miris i okus.

Radionica: holistički pristup njegovanju i obrazovanju osjetila za miris i okus


MODUL 10: Pedagoške implikacije: mogućnosti i granice doživljajnog učenja u vrtiću i školi

Rasprava u malim grupama i plenumu o kompetencijama za organiziranje, uvjetima i mogućnostima provedbe programa dozivljajnog učenja u vrtiću i školi (primjeri projektnog učenja, kooperativno učenje, temom centrirana interakcija, razlika i sličnosti školskih i predškolskih projekata). Doživljajno učenje kao odnos prema sebi i svijetu a ne (samo) kao metoda učenja.


Organizacija:

Autorica i predavač je prof dr. sc. Slavica Bašić, prof. pedagogije i psihologije, doktor pedagijskih znanosti sa specijalizacijama u alternativnim koncepcijama odgoja i obrazovanja, u logoterapiji i egzistencijalnoj analizi, geštalt pedagogiji, umirovljena je sveučilišna profesorica u trajnom zvanju, u EosCentru je  aktivna kao autorica i predavač u programima cjeloživotnog usavršavanja pedagoških djelatnika.

Radionice i praktikum vode umjetnički terapeuti, zdravstvena pedagoginja, euritmist/ica, odgojiteljice/učiteljice (iz Hrvatske i inozemstva) sa specijalizacijom u određenom tematskom području.

Ciljna grupa: Program je namijenjen pedagozima u vrtićima i školama, odgojiteljima predškolske djece, učiteljima razredne nastave i stručnim suradnicima (psiholozima, knjižničarima, edukacijskim rehabilitatorima).

Diploma: Po završenom programu polaznik dobiva diplomu o završenoj jednogodišnjoj edukaciji (80 sati), a ukoliko ima više od dva izostanka potvdnicu o sudjelovanju na pojedinim modulima.


Cijena programa: Kotizacija po osobi za jedan modul 400,00 kuna (uključeni nastavni materijali u elektroničkom obliku, materijali za radionice/praktikum, osvježenje u pauzama). Ustanovama koje financiraju edukaciju za tri i više polaznika odobravamo popust 10%.

Vrijeme održavanja: Seminar počinje u 9.00 sati , a završava u 17.00.

Mjesto: Zagreb, prostor u gradskoj zoni (ovisno o broju polaznika), nakon zaključenja upisa bit će precizirano.


Termini:

Program obuhvaća 10  modula (80 sati), a realizira se od listopada 2019. do srpnja 2020.  Planirani termini su:

2019.

Modul 1: 26. listopad

Modul 2: 16. studeni

Modul 3: 14. prosinac

2020.

Modul 4: 18. 01.

Modul 5: 15.02.

Modul 6: 14.03.

Modul 7: 25.04.

Modul 8: 23.05.

Modul 9 i 10: u lipnju i srpnju ili u rujnu i listopadu (po dogovoru)


Prijave na

dozivljajnapedagogija@gmail.com

Prijave do 12. listopada 2019.

ili putem ↓obrasca za prijavu↓

Obrazac za prijavu:

[contact-form-7 404 "Not Found"]