EOS DRUGI GRADOVI

JEDNOGODIŠNJE EDUKACIJE

  • Program stručnog usavršavanja – MINIMA PEDAGOGICA
    ZADAR
    … više…
  • ZAHTJEVNA DJECA U VRTIĆU: pedagoški pristup
    ZADAR
    … više…

SEMINARI


PREDAVANJA