EOS DRUGI GRADOVI

JEDNOGODIŠNJE EDUKACIJE

  • ZAHTJEVNA DJECA U VRTIĆU: pedagoški pristup
    ZADAR – Dječji vrtić Radost – zatvorena grupa
    … više…
  • ZAHTJEVNA DJECA U VRTIĆU: pedagoški pristup
    ZADAR upisi u novu grupu
    … više…

SEMINARI


PREDAVANJA