KONTAKT

ZAGREB
Adresa: Benka Benkovića 7b, 23 000 Zadar
E-mail
: dozivljajnapedagogija@gmail.com

OIB: 36686312572
IBAN: HR8824840081107143767

Mobitel:
095 915 3567 Slavica Bašić, predsjednica
098 412 599 Ivanka Katarinčić, tajnica