O NAMA

Eos Centar je udruga osnovana s namjerom postati agens kulture dijaloga i  afirmacije pojedinca kao kreatora vlastitog razvoja, promicanja etičkog individualizma,  angažmana i odgovornosti za sebe, za zajednicu, prirodu i svijet. Konačna namjera je ponuditi inovativnu pedagošku koncepciju, koja povezuje “doživljaj” i “odnos”,čovjeka kao subjekta učenja i vlastitog razvoja, kao biće odnosa.
U ostvarivanju misije oslanjamo se na suvremene spoznaje odgojnih znanosti,razvojne psihologije i neuroznanosti, iskustva Waldorfske, Montessori, Pikler,Reggio i logopedagogije, kritički ih vrednujemo i osmišljavamo koncepciju dozivljajne i relacijske pedagogije primjerene hrvatskom kulturnom krugu i kontekstu odrastanja djece i mladih. Orijentirani smo na promicanje doživljajnog  i kolaborativnog učenja kao protutežu sve naglašenijem intelektualizmu i upućenosti djece na virtualnu stvarnost  i to već u ranoj dobi.
Na kulturu susreta, dozivljavanja i srca ukazuje i sastavnica imena udruge –  Eos, u grčkoj mitologiji boginja zore, susreta noći i dana,  jutarnjeg rumenila i simbolično označava našu osnovnu orijentaciju.

Iz Statuta udruge

„Centar je osnovan s ciljem:

 • promicanja kulture zdravog odrastanja
 • poticanja otpornosti i sposobnosti suočavanja sa stresnim situacijama djece i mladih
 • promicanja emocionalno-socijalnih kompetencija potrebnih demokratskom društvu
 • promicanja odgoja u zajednici i za zajedništvo te provedbe programa prevencije rizičnih i neprihvatljivih oblika ponašanja
 • poticanja solidarnosti, tolerancije i humanih međuljudskih odnosa.

Područje djelovanja Centra je obrazovanje, znanost i istraživanje.“.

 
Postavljene ciljeve Centar će ostvarivati u slijedećim područjima djelovanja:

 • Stalno stručno i znanstveno usavršavanje članstva iz područja relevantnih za doživljajno učenje i dozivljajnu pedagogiju
 • Osvješćivanje važnosti interpersonalnih odnosa za zdravi razvoj osobnosti i društva organiziranjem tribina, radionica, okruglih stolova i sl.
 • Praćenje i informiranje o suvremenim spoznajama razvojne psihologije, neuroznanosti i odgojnih znanosti o odnosima u području odgoja i obrazovanja (roditelj/odgojitelj-dijete-odnos, vršnjački odnosi, kolegijalni odnosi, privatni vs. profesionalni odnosi)
 • Provođenje edukacija iz doživljajne i relacijske pedagogije na spoznajama suvremene neuroznanosti, teorije privrženosti, razvojne psihologije i odgojne znanosti
 • Organiziranje neformalnih oblika obrazovanja za odgojitelje, učitelje, profesore svih profila  na temeljima doživljajne pedagogije i suvremenim znanstvenim spoznajama o cjelovitom i zdravom razvoju osobnosti
 • Organiziranje stručnih i znanstvenih  skupova, konferencija, kongresa, predavanja i radionica
 • Organiziranje sportskih i umjetničkih aktivnosti  za razvijanje socijalnih  kompetencija djece i mladih (sposobnosti timskog rada, kulture dijaloga i tolerancije, nenasilnog rješavanja sukoba, socijalne osjetljivost, altruizma)
 • Organiziranje interkulturnih i internacionalnih susreta djece i mladih,  a u svezi s aktivnostima Centra
 • Organiziranje umjetničkih radionica (modeliranje u glini, drvetu i kamenu; izrada ukrasnih predmeta, umjetničko izražavanje u raznim medijima: boja, tekst i glas; dramske radionice, lutkarstvo)
 • Suradnja sa srodnim udrugama i drugim za rad Centra zainteresiranim, subjektima
 • Publiciranje radova, knjiga i časopisa iz tematike kojom se Centar bavi.“