ODNOSNA KOMPETENCIJA ODGOJITELJA I UČITELJA

ODNOSNA KOMPETENCIJA ODGOJITELJA I UČITELJA
(Odnosi u pedagoškom kontekstu)

O programu


Brojna su psihologijska, neuroznanstvena i odgojnoznanstvena istraživanja pokazala da  odnos odraslih i djece, naročito u ranom uzrastu utječe na cjelokupni razvoj osobnosti, posebno na razvoj osjećaja samopoštovanja (sliku o sebi), na socijalno-emocionalnu inteligenciju i, posredno, na kvalitetu interpersonalnih odnosa i uspjeh u životu. Znanstveni nalazi o utjecaju interpersonalnih odnosa interpretirani su iz obzora teorije privrženosti, psihoanalitičke, kognitivne i humanističke psihologije, kao i niza pedagoških smjerova od kojih je za suvremenu praksu najvažnija humanistička teorija pedagoškog odnosa.

Oslanjajući se na znanstvene spoznaje koncipirali smo program za usavršavanje odnosne kompetencije odgojitelja i učitelja, koji objedinjuje teorijske postavke, empirijske uvide i rezultate prakse u već poznatim pedagoškim koncepcijama.

Program se orijentira na odgojitelja/učitelja, a polazište je: koje kompetencije trebaju odgojitelji/učitelji kako bi adekvatno odgovorili na temeljne potrebe djeteta s naglaskom na potrebi za povezanosti/privrženosti, potrebi za sigurnosti i orijentacijom, za  prihvaćanjem i priznanjem.

U realizaciji programa polazimo od pedagoške prakse, od razlikovanja pedagoškog odnosa od roditeljskog i drugih tipova odnosa: polaznici upoznaju,  vježbaju i reflektiraju glavne komponente kompetencije za pedagoški odnos. Uz pojedine aspekte odnosno teme i situacije iznose se teorijska objašnjenja  i uvidi u različite mogućnosti ostvarivanja odnosa kao i u oblike patologije odnosa i njezine posljedice.

To je uvjetovalo i primjenu modela doživljajnog (iskustvenog) učenja u kojemu primjenjujemo oblike: radionica, praktikum, temom centriranu interakciju i teorijsku refleksiju.

Autorica i predavač je prof dr. sc. Slavica Bašić, prof. pedagogije i psihologije, doktor pedagogijskih znanosti sa specijalizacijama u tradicionalnim i suvremenim koncepcijama odgoja i obrazovanja, u logoterapiji i egzistencijalnoj analizi, geštalt pedagogiji, umirovljena je sveučilišna profesorica u trajnom zvanju, u  EosCentru je  aktivna kao autorica i predavač u programima cjeloživotnog usavršavanja pedagoških djelatnika.

U pojedine module uključeni su suradnici s posebnim iskustvima i znanjima relevantnim za temu.


Kratak sadržaj modula

MODUL 1 – OBILJEŽJA PEDAGOŠKOG ODNOSA – KORACI I NAČINI OSTVARIVANJA ODNOSA

  • pedagoški odnos kao poseban tip interpersonalnog odnosa
  • koraci/načini u ostvarivanju kontakta (prema Gordonu Neufeldu)
  • prostor i vrijeme kao čimbenici uspostavljanja i održavanja odnosa
  • rituali i odnosi

 Radionica: igranje uloga, analiza situacija iz prakse


Modul 2, 3 i 4 : KOMPONENTE PEDAGOŠKOG ODNOSA

1. Opažanje i interpretacija signala
a) opažanje emocija, namjera i motiva kod djece
b) opažanje vlastitih emocija (samorefleksija)

2. Empatija, empatičko razumijevanje, prepoznavanje potreba, motiva i namjera drugoga

3. Reguliranje emocija
a) reguliranje vlastitih emocija
b) reguliranje emocija drugoga

Radionica:Analiza tipičnih situacija (na temelju  indikatora i snimaka u dječjim vrtićima koje je izradila Regina Remsperger (izvor „Sensitive Responsivitaet); trenig emocionalnih kompetencija prema programu EmoTrain Centra za emocionalne kompetencije Otto-Fridrich-Univerziteta u Bambergu); temom centrirana interakcija, refleksija


MODUL 5 – POVREDIVOST (RANJIVOST) U ODNOSIMA

Ranjiv ili cool? Zatvorenost: uzroci kroničnog zatvaranja, navlačenja zaštitnog oklopa.. Tri lica obrane/zatvorenosti i odbacivanje povezanosti.
Koncept ovisnosti vs. samostalnosti .- Rastanci u odnosima

Radionica: analiza modela adaptacije na novu situaciju, analiza situacija „prirodnog“ i situacija „nasilnog“ rastanka


MODUL 6 – SURADNIČKI I KOLEGIJALNI ODNOSI

Osnovna obilježja suradničkih i kolegijalnih odnosa.-  Kako njegovati  kulturu konstruktivnog rješavanja problema, kulturu dijaloga i argumentirane rasprave; izbjeći odnose moći odnosno potčinjenosti i njegovati kulturu uzajamnog uvažavanja i jednakopravnosti.- Kako voditi konstruktivne razgovore s drugim osobama; kako voditi razgovore s „teškim“ osobama.- Profesionalni etos i kolegijalni odnos.

Igranje uloga, temom centrirana interakcija, samorefleksijai


MODUL 7 – ODNOS  S RODITELJIMA

Područja odgovrnosti i nadležnosti odgojitelja i roditelja. – Osnovna etička načela odnosa odgojitelj/učitelj  i dijete/učenik.- Oblici i mogućnosti ostvarivanja kontakta, uspostavljanja i „oslobađanja“ iz odnosa s roditeljima (moto: postati roditelju nepotreban).

Suradnjai odgojitelja s roditeljima koji imaju neki od oblika „problematičnog“ odnosa s djetetom:- Egzemplarna analiza nekoliko tipova poremećaja. Koju ulogu može imati odgojitelj?

Radionica: analiza slučajeva iz prakse /igranje uloga /samorefleksija


MODUL 8: PREZENTACIJA STUDIJE SLUČAJA

Prezentacija završnog samostalnog rada (studija slučaja)

Vrednovanje edukacije, podjela diploma


Organizacija:

Mjesto: Zagreb, Dječji vrtić Srednjaci, Vladimira Filakovca 2

Vrijeme: subota  od 9.00 do 17.00


Termini održavanja:

Modul 1:  25. siječnja 2020.


Ciljna grupa: Program je namijenjen pedagozima u vrtićima i školama, odgojiteljima predškolske djece, učiteljima razredne i predmetne nastave, stručnim suradnicima ( pedagozima, psiholozima, knjižničarima, edukacijskim rehabilitatorima).

Diploma: Po završenom programu polaznik dobiva diplomu o  završenoj edukaciji iz područja pedagogije odnosa. Diploma se može dobiti ako je polaznik odslušao najmanje šest modula.

Potvrda: Ako polaznik ima tri i više izostanaka dobiva potvdu o dijelu realiziranog programa.


Cijena programa: Kotizacija po osobi za jedan modul 400,00 kuna (uključeni nastavni materijali u elektroničkom obliku, materijali za radionice/praktikum, osvježenje u pauzama. Za ustanove koje financiraju edukaciju za tri i više polaznika odobravamo popust 10%.


Prijave na

dozivljajnapedagogija@gmail.com

Prijave do kraja 2019.

ili putem ↓obrasca za prijavu↓

Obrazac za prijavu:

[contact-form-7 404 "Not Found"]