RELACIJSKA PEDAGOGIJA: odnos odgojitelj- dijete

O programu


Koliko je značajan utjecaj iskustava privrženosti, povezanosti i povjerenja za razvoj cjelokupne djetetove osobnosti pokazala su istraživanja privrženosti, istraživanja mozga, istraživanja reziliensa i odgojno-znanstvena  istraživanja koncepta orijentiranosti na  osobnost djeteta/učenika. Polazeći od teorije pedagoškog odnosa kao posebnog tipa profesionalnog odnosa i od rezultata navedenih istraživanja koncipirali smo program  za usavršavanje relacijske kompetencije odgojitelja, koji objedinjuje teorijske postavke, empirijske uvide i rezultate pedagoške prakse. Program objedinjuje teoriju i  izvješća iz prakse kao temelj za profesionalnu samorefleksiju odgajatelja i  profesionalno  oblikovanje odnosa  s djecom u institucionalnim uvjetima (od jaslica do polaska u školu).

Autorica i predavač je prof. dr. sc. Slavica Bašić sa suradnicma.


Kratak sadržaj modula

UVODNI MODULZNAČENJE ODNOSA (PRIVRŽENOSTI, POVEZANOSTI I POVJERENJA) ZA RAZVOJ OSOBNOSTI

U uvodnom modulu bavimo se značenjem odnosa privrženosti, povezanosti i povjerenja za cjelokupni razvoj osobnosti. Razmatranje o značenju odnosa temeljimo na teoriji Jeana Piageta, Lewa Vigotskog, spoznajama neurobiologije i teorije privrženosti.

 • teorijski pristupi (konstruktivizam, neuroznanost, teorija privrženosti)
 • značenje odnosa za razvoj osobnosti – razvoj slike o sebi u odnosima
 • značenje odnosa za proces učenja  odnosno obrazovanja
 • razlike odnosa majkadijete i odgojitelj – dijete

 

Radionica 1:  implicitna teorija odnosa  (samorefleksija)

Radionica 2: Osobno iskustvo odnosa (privatnog i pedagoškog)


MODUL 1: KOMPETENCIJA ZA ODNOS

U ovom modulu odgojitelji će osvijestiti važnost i mogućnost obrazovanja za odnose i upoznati neke modele kompetencije za odnos koje su utemeljili poznati neuro i odgojni znanstvenici (Bauer, Jull, Huether, Frankl, Nohl, Siegel, i dr.). Detaljnije će upoznati komponente kompetencije za odnos: temeljna znanja o odnosu, determinante pedagoškog držanja i obilježja dobrog odnosa.

 • znanja o fenomenu „međuljudski odnos“: čovjek kao biće odnosa (odnos ja-ti, ja-ono).
 • slika čovjeka/djeteta kao determinanta pedagoškog držanja (orijentacija na sadržaj ili orijentacija na osobnost djeteta;  triangularnost odnosa/ uravnoteženost, a ne ili-ili)
 • Komponente kompetencije za odnos/relacijske kompetencije

Radionica 1: „vidjeti i biti viđen

Radionica 2: „združena  pozornost“  i „emocionalna rezonanca


 

MODUL 2 – RAZVOJNO-PSIHOLOŠKA DINAMIKA ODNOSA: povezanost raste – razine povezanosti

Načini i faze razvoja povezanosti: povezanost putem tjelesnog kontakta, identifikacije, lojalnosti i pripadanja, uvažavanja i potvrđivanja, ljubavi i povjerenja/povjerljivosti.

Figure odnosa: uzor, autoritet, partner (metamorfoza od uzora do partnera) – novi autoritet:  snaga osobnosti umjesto moć; povjerenje kao temelj autoriteta;

Radionica 1: Dodir kao temelj odnosa

Radionica 2: Analiza pedagoške situacije (iz prakse, literature)


 

MODUL 3, 4 i 5 – KAKO SE ODNOS OSTVARUJE

MODUL 3: Što je „senzibilnost“ (osjetljivost majke/oca, pedagoška osjetljivost) i može li se učiti?

Uočavanje signala, tumačenje/interpretacija (razumijevanje potrebe djeteta/poruke) i pravovremeno (promptno) reagiranje

Radionica: analiza tipičnih situacija (na temelju  indikatora i snimaka u dječjim vrtićima koje je izradila Regina Remsperger („Sensitive Responsivitat”).

MODUL 4: Koraci i načini ostvarivanja povezanosti

 • KORACI/NAČINI u ostvarivanju kontakta
 • PROSTOR I VRIJEME kao čimbenici uspostavljanja i održavanja odnosa
 • RITUALI i odnosi

MODUL 5: Što treba održivi odnos?

Praktikum: analiza situacija i slučajeva iz vrtića i iz literature

MODUL 6Povredivost (ranjivost) u odnosima

Ranjiv ili cool?

Zatvorenost: uzroci kroničnog zatvaranja, navlačenja zaštitnog oklopa

Tri lica obrane/zatvorenosti i odbacivanje povezanosti.

KONCEPT OVISNOSTI vs. SAMOSTALNOSTI

Radionica: analiza slučaja ( fenomenološka analiza pedagoškog držanja prema zahtjevu za osamostaljivanjem djeteta)


 

MODUL 7 – RASTANCI U ODNOSIMA

U ovom modulu ćemo se baviti posebnom naravi pedagoškog odnosa kao odnosa s intencijom prestanka (postati djetetu/učeniku nepotreban) i načinima kako se taj zahtjev ozbiljuje u praksi. Napravit ćemo usporedbu sa odnosom roditelj-dijete koji se razvija na kontinuumu ovisnost – samostalnost i ukazati na poremećaja u tom odnosu s obzirom na ovu dimenziju.

 • analiza razvoja koncepta ovisnosti i samostalnosti
 • orijentacija na vršnjake umjesto na odrasle

 

Radionica: analiza situacija „prirodnog“ i situacija „nasilnog“ rastanka


 

MODUL 8: ODNOS ODGOJITELJ – RODITELJ/I

Poseban zahtjev odgojiteljima predstavlja odnos s roditeljem/ima, posebno djeteta koje ima problematičan odnos s roditeljem. Razmatrat ćemo praktične mogućnosti ostvarivanja kontakta, uspostavljanja i „oslobađanja“ iz odnosa s roditeljima (moto: postati roditelju nepotreban).

 • „teški“/“problematični“ odnosi roditelja i djeteta. Koju ulogu može imati odgojitelj?
 • suradnja odgojitelja s roditeljima koji imaju neki od oblika „problematičnog“ odnosa s djetetom: egzemplarna analiza nekoliko tipova poremećaja

Radionica: igranje uloga

 


 

Organizacija:

 

Mjesto: odluka o prostoru ovisi i o broju polaznika

Vrijeme: subota od 9.00 do 17.00 sati

 


 

Termini održavanja seminara:

 

Modul 1:        17.11.2018.

Modul 2:        08.12.2018.

Modul 3:        12.01.2019.

Modul 4:        09.02.2019.

Modul 5:        09.03.2019.

Modul 6:        06.04.2019.

Modul 7:        11.05.2019.

Modul 8:        08.06.2019.

 

Termini  se mogu dogovarati u granicama raspoloživog vremena predavača.

 


 

Tko može upisati program?

Odgojitelji/ce sa završenim studijem ranog i predškolskog odgoja i studenti istog studija!

 


 

Cijena programa:

Kotizacija po osobi za jedan modul iznosi 400,00 kuna (uključeni nastavni materijali u elektroničkom obliku, materijali za radionice/praktikum, osvježenje u pauzama)

Odobravamo popust  –  350,00 kn po osobi:

 • ako odgojitelj osobno financira seminare
 • ako vrtić plaća kotizaciju za tri i više odgojitelja
 • ako vrtić plaća u cijelosti na početku seminara

 


Diploma

Po završenom programu polaznik dobiva diplomu o završenoj jednogodišnjoj edukaciji iz podruja relacijske pedagogije.

Potvrda

Ako polaznik ima dva i više izostanaka dobiva potvdu o dijelu realiziranog programa.

 


 

Prijave na

dozivljajnapedagogija@gmail.com

 

Upise zaključujemo 02. studenog 2018.

ili putem ↓obrasca za prijavu↓

Obrazac za prijavu: