SENZORNI RAZVOJ – razvoj, njega i odgoj osjetila

O programu


SENZORNI RAZVOJ – razvoj, njega i odgoj osjetila program je stručnog usavršavanja za odgojitelje djece rane i predškolske dobi koji žele steći cjeloviti uvid i produbiti znanja o prirodi, dinamici i uvjetima zdravog razvoja ljudskih osjetila od rođenja do devete godine.

Program je koncipiran tako da se osjetilna područja obrađuju zasebno, imajući u vidu cjeloviti razvoj djeteta. Odgojitelji upoznaju prirodu, dinamiku razvoja, povezanost  i probleme pojedinog osjetilnog modusa. Na temelju tog znanja utemeljenog na suvremenim spoznajama neuroznanosti i psihologije te  odgojno-znanstvenih spoznaja  i pozitivne pedagoške prakse sudionici stječu uvid u fenomenologiju osjetilnog razvoja djeteta od rođenja do devete godine.

Na primjerima pedagoške prakse u okviru različitih pedagoških  koncepcija  i terapeutskih pristupa odgojitelji stječu znanja za samostalno kreiranje programa njegovanja i poticanja osjetilnog razvoja djece.

Svaki modul obuhvaća: teorijsko predavanje, seminarsku raspravu i pedagošku radionicu/vježbe/praktikum. Naša dosadašnja iskustva potvrdila su plodnost ovakvog pristupa, mogućnost participacije sudionika i praktičnu primjenljivost stečenih znanja i vještina.

Autorica i predavač je prof dr. sc. Slavica Bašić, sveučilišna profesorica u trajnom zvanju, a radionice i praktikum vode umjetnički terapeut, zdravstveni pedagog, euritmist, odgojiteljice sa specijalizacijom u određenom tematskom području.


 

Kratak sadržaj modula:


MODUL 1 – Uvod u fenomenologiju i pedagogiju osjetila


U ovom modulu odgojitelji će produbiti znanje o osjetilima kao temelju zdravog razvoja osobnosti. Tema je strukturirana u nekoliko cjelina:

 • osjetila kao medij uspostavljanja odnosa sa sobom i sa svijetom
 • uvjeti razvoja osjetila u suvremenim uvjetima odrastanja djece (promijenjeno djetinjstvo i osjetilni razvoj
 • priroda vs. mediji i osjetilni razvoj
 • prostor i vrijeme kao čimbenici osjetilnog razvoja

 

MODUL 2Osjetila za opažanje vlastitog tijela: DODIR


U ovom modulu odgojitelji će upoznati:

 • osjetilo dodira kao temelj razvoja pozitivne slike o sebi, povjerenja u sebe, interesa i ljubavi za drugoga, za prirodu i svijet oko sebe
 • što je “zdrava okolina” za osjetilo dodira

 

MODUL 3 – Osjetila za opažanje vlastitog tijela: KRETANJE I RAVNOTEŽA


U ovom modulu odgojitelji  će se upoznati sa:

 • vestibularni sustav – pokret, svijest o pokretu i umijeće pokreta
 • (po)kretljivost, su-kretanje, spretnost, ekspresija/izražavanje kretanjem; ravnoteža i životna sigurnost
 • pedagoška okolina, igre i vježbe  za poticanje zdravog razvoja vestibularnog sustava
 • značenje ruke za razvoj mozga (od ruke do mozga i nazad)

 

MODUL 4  – Poremećaji u razvoju osjetila za dodir, kretanje i ravnotežu


U ovom modulu odgojitelji će ostvariti uvide u:

 • poremećaji u razvoju osjetila za dodir i odgojno djelovanje
 • upoznati simptome poremećaja taktilno-konestetičkog osjetila
 • upoznati integrativnu metodu Anne Yean Ayres i Félicie Affolter primjenljive za odgojni rad u  vrtićkom kontekstu

 

MODUL 5 – Osjetila za daljinu: OSJETILO ZA VID


U ovom modulu odgojitelji  će se upoznati sa:

 • područja i stupnjevi vizualne percepcije
 • koordinacija vida i pokreta (oko-ruka-koordinacija)
 • vid i razvoj govora – „vidljivi“ govor (geste, gestovne igre)
 • vid i boje: djelovanje boja (na primjeru boja u prostoru vrtića)
 • uloga medija u razvoju vidne percepcije

 

MODUL 6 – Osjetila za daljinu: OSJETILO ZA SLUH


U ovom modulu odgojitelji će se upoznati sa:

 • područja i stupnjevi auditivne percepcije: stupanj: informacija o materijalnim osobinama vanjskog svijeta; 2. stupanj : emocionalna strana zvučne tvorevine – na primjeru govora. 3. Stupanj: značenje zvučne tvorevine
 • odgajanje i obrazovanje osjetila za sluh (fonetsko osvješćivanje, aktivno slušanje, slušanje priče/bajke-slušanje i stvaranje unutrašnjih slika, značenje konteksta).
 • buka i osjetilo za sluh

 

MODUL 7 – Osjetilo za miris i okus


U ovom modulu posebno se razmatra:

 • fiziologija i fenomenologija osjetila mirisa i okusa:analitički karakter osjetila za okus vs. sintetički karakter osjetila mirisa
 • moralni razvoj, emancipacija i osjetilo mirisa i okusa
 • miris i pamćenje, miris i karakter
 • estetika mirisa.prirodni i umjetni mirisi
 • njegovanje i školovanje osjetila za okus i miris

 

MODUL 8 – Osjetilo za vitalitet kao integracijsko osjetilo


U ovom modulu odgojitelji će upoznati:

 • prirodu i značenje osjetila za vitalitet (koherentnost) kao integracijskog osjetila, tj. značenje osjećaja sigurnosti i zaštićenosti („svijet je dobar, siguran“), osjećaja  povezanosti ljudi, stvari i pojava ( ja svijet razumijem, mogu djelovati) i osjećaja  pripadanja (moje djelovanje je nekome važno, ima smisla)
 • kriterije oblikovanja prostora i važnost spoznaja ritmologije (kronobiologije) za zdravi razvoj osobnosti

Seminar: rasprava u malim grupama i plenumu o mogućnostima pedagoških programa senzornog razvoja


 

Organizacija:

Mjesto: odluka o prostoru ovisi i o broju polaznika

Vrijeme: Subota od 9.00 do 17.00


Termini održavanja seminara:

Modul 1: 19.01.2019.

Modul 2: 16.02.2019.

Modul 3: 16.03.2019.

Modul 4: 13.04.2019.

Termini ostalih modula – u dogovoru s polaznicima 


 

Cijena programa:

 

Kotizacija po osobi za jedan modul iznosi 400,00 kuna (uključeni nastavni materijali u elektroničkom obliku, materijali za radionice/praktikum, osvježenje u pauzama)

Odobravamo popust  –  350,00 kn po osobi:

 • ako odgojitelj osobno financira seminare
 • ako vrtić plaća kotizaciju za tri i više odgojitelja
 • ako vrtić plaća u cjelosti na početku seminara

 

Diploma

Po završenom programu polaznik dobiva diplomu o  završenoj jednogodišnjoj edukaciji koja ga osposbljava za realizaciju pedagoškog programa poticanja senzornog razvoja djece predškolske dobi.

Potvrda

Ako polaznik ima dva i više izostanaka dobiva potvdu o dijelu realiziranog programa.


 

 

Prijave na:

dozivljajnapedagogija@gmail.com

ili putem ↓obrasca za prijavu↓

Upise zaključujemo 15. prosinca 2018. (ili do popunjenja grupe)

Obrazac za prijavu: