Zahtjevna djeca u vrtiću

ZAHTJEVNA  DJECA  U VRTIĆU

 

(pedagoški odgovori na razvojne potrebe djeteta koje pokazuje neobičnosti odnosno teškoće u ponašanju, socijalno-emocionalnom i senzornom razvoju)


 

 

O programu

 

Oslanjajući se na  rezultate istraživanja mozga, na spoznaje razvojne psihologije, biološke i dubinske psihologije (Dornes, D. Stern, Bowlby, Anert) te na poznate terapijske modele senzornog i emocionalno-socijalnog razvoja (Ayres, Affolter, Frostig, Castillo-Morales, Kiphardt, Zimmer, Neufeld, Heim i dr. ) program je koncipiran na četiri nosiva stupa, koje  u jednu cjelinu povezuje  samorefleksija  odgojitelja:

 1. PROMATRANJE kao ključna sastavnica profesionalnog držanja (promatranje kao interes za dijete; opažanje simptoma; etička pitanja; sudjelujuće promatranje: opažanje i samoopažanje)
 2. RAZUMIJEVANJE i INTERPRETACIJA OPAŽENOG. U osnovi  interpretacije opaženog stoji poznavanje senzornog, emocionalno-socijalnog i kognitivnog razvoja, prepoznavanje i tumačenje simptoma neobičnog /posebnog ponašanja odnosno razvoja („alarm“).
 • PEDAGOŠKO DRŽANJE – na koja uvjerenja, stavove, vrijednosti se orijentiraju odgojitelji u radu sa zahtjevnom djecom.
 1. PEDAGOŠKO DJELOVANJE:
 2. Metode, oblici i sredstva odgojnog rada (igra, slikanje, pričanje priča i bajki, modeliranje u vosku, senzoričke vježbe, rituali ; individualni rad, rad u paru, rad u grupi).
 3. Rad s roditeljima zahtjevne djece (osnovni uvidi; objašnjenje i informiranje)
 4. SAMOREFLEKSIJA ODGOJITELJA: zahtjevno dijete kao osobno „zrcalo“, rad odgajatelja na promjeni uvjerenja i ponašanja.

Program će se realizirati putem: predavanja, fokus grupe, pedagoškog praktikuma i umjetničkih radionica.  Autorica i predavač je prof. dr.sc. Slavica Bašić, a radionice i praktium stručnjaci po pozivu, ovisno o temi.


OPIS MODULA

 

MODUL 1 Zahtjevno, posebno, problematično dijete?

U ovom modulu odgojitelji će osvijestiti problem određenja „neobičnog“, „problem“ odnosno „zahtjevnog“ djeteta: tko su „zahtjevna“, „teška“, „problem“ djeca“? Koje razvojne teškoće odnosno oblike ponašanja imaju „zahtjevna djeca“?

Čimbenici rizika i resursi pomoći „zahtjevnoj djeci“ – sistemski pristup.

Profesionalno držanje odgajatelja: od promatranja do razumijevanja, empatičko razumijevanje, orijentacija na mogućnosti, intenzivnija pedagoška podrška, evaluacija i samorefleksija odgajatelja


 

MODUL 2 – Neusmjerena pozornost, hiperaktivnost, impulsivnost kao razvojni problem

U ovom modulu polaznici će steći uvid u nove spoznaje neuro i odgojne znanosti o tzv. hiperaktivnoj djeci i kritički pogled na dijagnostiku poremećaja pozornosti.

 • novi pogled na hiperaktivno  dijete: dosadašnje teorije, nove spoznaje iz istraživanja mozga, nove spoznaje iz ADHD-istraživanja, teorija odnosa/privrženosti i ADHD, ADHD dijete i priroda, ADHD dijete i mediji
 • držanje odgajatelja i važnost granica i orijentacija u odgoju

Radionica 1 : osvješćivanje sebe i drugoga u pokretu.

Radionica 2: od raspršene do fokusirane pozornosti


 

MODUL 3 – Autistično dijete: susret s drugom kulturom

U ovom modulu polaznici će se upoznati sa:

 • slikom autističnog djeteta – od sudjelujućeg promatranja do razumijevanja
 • pedagoškim radom s autističnim djetetom: susret s drugom kulturom, s drugačijim načinom doživljavanja i interpretiranja svijeta
 • samorefleksija odgajatelja ( kako dozivljavam autistično dijete?)
 • suradnja odgojitelja s roditeljima i terapeutom

Radionica 1: Slikanje mokro na mokro ( individualno, u paru, u grupi)

Radionica 2: Prostor, vrijeme i rituali kao odgojna podrška


 

MODUL 3 – Prkos i agresivnost kod djece

U ovom modulu upoznajemo:

 • razlikovanje prkosa kao faze autonomije od agresivnog ponašanja
 • razumjeti agresivno ponašanje: razvoj agresivnog ponašanja od rođenja do puberteta
 • pojavni oblici i motivi agresivnog ponašanja
 • Odgojno djelovanje: od razumijevanja do djelovanja – odgajateljevo pedagoško držanje i samorefleksija – uloga uzora
 • Pedagoška radionica: Prirodne konzekvence umjesto kazne? Granica, struktura, rituali
 • Umjetničko-pedagoška radionica: terapeutske/odgojne priče i scenski prikazi

 

MODUL 4Strašljivo dijete i strah kao razvojni fenomen

U ovom modulu detaljnije ulazimo u razmatranje straha:

 • funkcije straha, ambivalentnost straha ( izbjegavanje/bijeg  i uživanje), razvojno uvjetovani strahovi, strahovi odgojiteljica, strahovi roditelja (samorefleskija i biografsko osvješćivanje straha u djetinjstvu)
 • Savladavnje i prerada straha u ranom djetinjstvu: Uloga rituala, imaginarnog prijatelja, igre, bajke i priče u preradi straha. Obrazac: junačko putovanje

Radionica 1: Bajke i strah ( na primjeru tri bajke)

Radionica 2: IGRA u savladavanju straha


 

MODUL 5 – Tužno i depresivno dijete

U ovom modulu se bavimo razlikom tugovanja kod djece i odraslih, doživljaja gubitka odnosno straha od nestajanja i doživljaja smrti kod djece. Proces tugovanja i kako pratiti dijete u tugovanju?

Mogu li djeca biti depresivna?  Indikatori depresivnosti kod djece. Pomoć u prevladavanju depresije (važnost privrženosti, priznanja i prihvaćenosti djeteta, razgovor i aktivno slušanje; važnost rituala i emocionalne klime u grupi).

Povezanost depresije i agresivnosti/autoagresivnosti

Radionica 1: Priče za prevladavanje tuge  (Uloga priče i bajke u procesu tugovanja)

Radionica 2: Ritmovi u prirodi i rituali 


 

MODUL 6 – Djeca psihički bolesnih roditelja („nevidljiva djeca“)

Ova djeca sebe smatraju „nevidljivim“ sve dok ne razviju psihoze, a već u najranijem uzrastu nose se s brojnim problemima. U seminaru ćemo razmatrati:

 • Utjecaj roditeljskog oboljenja na obiteljsku situaciju i opterećenje djeteta, na odnos roditelj-dijete, na razvoj djeteta kao i rizik da dijete razvije psihoze (strah, depresiju, manično-depresivno ponašanje, agresivnost, samopovrijeđivanje i suicidalno ponašanje)
 • Mogućnosti prevencije i odgojne pomoći djetetu. Mogućnosti pomoći koje uvažavaju situaciju i poglede roditelja, djece i stručnjaka. Naglasak je na pogledu iz perspektive djece koja su odrastala s tim problemom (sada su odrasli ljudi)

 

MODUL 7 –  Suradnja i partnerstvo odgajatelja i roditelja zahtjevnog djeteta

U ovom modulu posebno ćemo se baviti „novim oblicima“ suradnje s roditeljima i pretpostavkama za stvaranje odnosa povjerenja. Osvijestit ćemo proces od informiranja preko dijaloga do zajedničkog praćenja djetetova razvoja.

Razgovor: Kako voditi teške razgovore? Jezik komunikacije s roditeljima. Jesu li roditelji eksperti za svoje dijete?

Radionica: Igranje uloga


 

Organizacija:

 

Mjesto: odluka o prostoru ovisi i o broju polaznika

Vrijeme: subota od 9.00 do 17.00 sati


 

Termini održavanja seminara:

 

Modul 1: 26.01.2019.

Modul 2: 23.02.2019.

Modul 3: 23.03.2019.

Modul 4: 27.04.2019.

 

Termini ostalih modula – u dogovoru s polaznicima


 

Cijena programa:

 

Kotizacija po osobi za jedan modul 400,00 kuna (uključeni nastavni materijali u elektroničkom obliku, materijali za radionice/praktikum, osvježenje u pauzama).

Odobravamo popust  – 350,00 kn po osobi:

 • ako odgojitelj osobno financira seminare
 • ako vrtić plaća kotizaciju za tri i više odgojitelja
 • ako vrtić plaća u cijeli iznos na početku seminara

 

Diploma

Po završenom programu polaznik dobiva diplomu o  završenom jednogodišnjem neformalnom studiju  na temu odgojnog rada sa zahtjevnom djecom

Potvrda

Ako polaznik ima dva i više izostanaka dobiva potvrdu  o dijelu realiziranog programa.


 

Prijave na

dozivljajnapedagogija@gmail.com

 Prijave primamo odmah nakon objave na webu  i slanja poziva ravnateljima i stručnim službama dječjih vrtića.

Upise zaključujemo 15. prosinca 2018.  odnosno čim se popune grupe!

Obrazac za prijavu nalazi se na web stranici, a u prijavi bez korištenja formulara dovoljno je navesti: ime i prezime i adresu za dalje kontakte. Ostale informacije prema potrebi.

OBRAZAC ZA PRIJAVU